פנייה אל רשות התימרור המקומית

פנייה אל רשות התימרור המקומית

רשות התימרור המקומית היא הגורם המוסמך על פי חוק לקבוע הסדרי תנועה. “הסדר תנועה” הוא שם כולל לתמרורים, שלטים, התקנים המותקנים בכביש או במדרכה, סימונים בדרך וכיוצא באלה, אשר תפקידם להסדיר ולהכווין את התנועה. רשות התימרור המקומית תחליט אם יותקנו פסי האטה ברחוב שלכם, איפה יסומנו מעברי חצייה, אילו תמרורים יותקנו, ועוד.

לצד רשות התימרור המקומית, ומתוך כוונה לסייע לה, פועלת גם ועדת תנועה עירונית. בעוד שאת תפקיד רשות התימרור המקומית ממלא אדם אחד בלבד, הרי שבוועדת התנועה – כפי שהמילה “ועדה” מרמזת – פועלים מספר אנשים. ועדת התנועה היא ועדה מייעצת.

אנו בוועד שכונת שרונה סבורים, שבהחלטות המתקבלות על ידי ועדת התנועה ועל ידי רשות התימרור המקומית נפלו פגמים, ועל כן – פנינו היום אל רשות התימרור המקומית בעניין. העתק מהפנייה זמין לעיונכם בעמוד המסמכים כאן באתר.

קרדיט תמונה בכותרת עמוד זה:

Background vector created by rawpixel.com – www.freepik.com

כתיבת תגובה