עדכון מערב התושבים שקיימה עיריית כפר יונה

עדכון מערב התושבים שקיימה עיריית כפר יונה

עדכון מתאריך 20 ביוני 2021: בתחתית עמוד זה צירפנו לנוחיות הקוראים, באדיבות העירייה, את המצגת שהוצגה במהלך הערב. דלגו למצגת.

בתאריך 15.6.2021 קיימו עיריית כפר יונה ונציגי משטרת ישראל ערב תושבים לתושבי שכונת שרונה. ועד שכונת שרונה מודה לכל התושבים שפינו מזמנם והגיעו כדי לשמוע, להתעניין ולשאול שאלות, ביחס לשכונת שרונה.

בחלקו הראשון של הערב פירטו נציגי ועובדי העירייה, ובראשם ראש העירייה – גב’ שושי כחלון-כידור – את הטיפול שנעשה ושעוד ייעשה בשכונה. בנוסף, קצינת האג”מ של תחנת המשטרה “שדות” – רפ”ק דיקלה גינת – נשאה גם כן דברים. בחלקו השני של הערב התאפשר לתושבים להפנות שאלות ספציפיות.

עבור כל אותם תושבים שלא התאפשר להם להגיע לערב, אנו מביאים כאן את תמצית ועיקרי העיקרים של הדברים שנאמרו. אם מי מהתושבים שהשתתפו בכנס, סבורים שנאמרו דברים נוספים אשר יש מקום להביאם לידיעת כלל הציבור – אנא הוסיפו דברים אלו בתגובות, כאן למטה. ניתן לכתוב תגובות גם בעילום שם, אולם נוסח התגובות חייב להיות הולם את תנאי השימוש באתר. תגובות שלא יקיימו את תנאי השימוש – עלולות להימחק ללא התראה.

חינוך

כמות ילדים במסגרות חינוכיות (גנים): לפי הנתונים שהוצגו במהלך הערב, בשנת תשפ”א (2020 – 2021) היו 8 גנים בחינוך הממלכתי (320 תלמידים) וגן אחד בחינוך הממלכתי-דתי (34 תלמידים), ובסה”כ –  354 תלמידים. לעומת זאת, בשנת תשפ”ב (2021 – 2022), צפויים להיות 16 גנים בחינוך הממלכתי (520 תלמידים) וגן אחד בחינוך הממלכתי דתי (35 תלמידים), ובסה”כ – 555 תלמידים. הודגש שלא כל הגנים יפעלו בתוך השכונה, מחמת מחסור במבני ציבור.

כמות ילדים במסגרות חינוכיות (בית ספר יסודי): לפי הנתונים שהוצגו במהלך הערב, בשנת תשפ”א (2020 – 2021) פעלו בבית הספר שבשכונה 7 כיתות, בשכבות א’ – ד’, שהכילו 203 תלמידים. לעומת זאת בשנת תשפ”ב (2021 – 2022), צפויות לפעול 15 כיתות, בשכבות א’ – ה’, שיכילו 424 תלמידים.

מנהלת בית הספר “שרונה”, גב’ עירית קציר, סיפרה בהרחבה על השפה החינוכית של בית הספר, על ה-“אני מאמין” שלה; על כך שלפני כשנתיים, כשהיא קיבלה לידיה את בית הספר, היא ישבה וחשבה והתייעצה רבות איך לקיים בית ספר איכותי ואיך לייצר חוויית לימודים שמעשירה את התלמידים, אשר מעניקה להם מיומנויות להתמודדות בחיים. עירית נתנה דוגמאות לאירועים שקרו בשנתיים האחרונות, שממחישות איך הדברים מיושמים הלכה למעשה.

פיתוח השכונה ופיתוח מבני ציבור

מהנדס העיר, אדר’ אלי דיגא, הציג את השכונה במספרים. שטח השכונה הוא כ-545 דונם, כאשר מתוכו שטח השצ”פ המרכזי (הפארק) הוא 25.7 דונם. השטח המיועד למבני ציבור בשכונה הוא כ-56 דונם, ואילו היקף יחידות הדיור המאושר על פי תכנית הוא 2,066 יח”ד, שמתוכן כ-512 יח”ד בבנייה צמודת קרקע (הערת מנהל האתר – בבנייה הרווייה נתבקשו הקלות לתוספת יחידות דיור מעבר למה שאושר בתכנית, ועל כן מספר יח”ד בפועל הוא גדול יותר). מהנדס העיר הוסיף שהוצאו היתרים לכל המבנים בבנייה הרווייה (ושלושה מתחמים אחרונים נמצאים לקראת סיום הבנייה), כאשר בבנייה צמודת קרקע נותרו כ-50 יח”ד שטרם נבנו.

מהנדס העיר הציג את פריסת מבני הציבור בשכונה. בתמונה להלן, סימנו את החלקות המיועדות למבני ציבור:

 

פריסת החלקות המיועדות להקמת מבני ציבור בשכונה

חלקה 333 – יוקמו בה: מקווה (שטח בנוי 250 מ”ר, שטח מגרש 750 מ”ר), מעון יום (6 כיתות), גני ילדים (4 כיתות, נבחנת אפשרות להגדלה ל-6 כיתות).

גני הילדים בהליך הגשה להיתר בנייה, צפויים להיפתח בספטמבר 2023. הקמת מעון יום נמצאת בבדיקה מקדמית. מקווה נשים – נמצא בתכנון ראשוני. לאחר השלמת הליך התכנון ייבחן קיומם של המקורות התקציביים שיאפשרו את הקמתו.

חלקה 334 – יוקמו בה: בית ספר תיכון (42 כיתות), אולם ספורט + מגרשי ספורט, מתנ”ס, מועדון נוער.

בית הספר (בחינוך ממלכתי) נמצא בתכנון ראשוני, כיתות ראשונות צפויות להיפתח בספטמבר 2023. מבחינת החינוך הממלכתי-דתי – בשלב זה אין תכנון לחטיבת ביניים או תיכון בתחום השכונה, אך ייתכן שבחטיבת בר-אילן הנמצאת בעיר יינתן מענה עד לכיתות ח’. בית הספר בר-אילן מתוקצב לתכנון מחדש.

חלקה 335 – יוקמו בה: בית ספר יסודי (18 כיתות), אולם ספורט + מגרשי ספורט, גני ילדים (6 כיתות), בית כנסת (שטח בנוי 350 מ”ר, שטח מגרש 750 מ”ר), משרדים עירוניים.

בית הכנסת לקראת היתר בנייה, וצפוי להיפתח בחודש ספטמבר 2022. האולם שצפוי להיבנות בקומה השנייה של בית הכנסת מיועד כרגע לצרכים עירוניים ולא עבור המתפללים. הקמת בית הספר (שלבים ב + ג) הסתיימה בספטמבר 2021.

חלקה 336 (בקצה המערבי ביותר של השכונה, ממערב ובצמוד לרחוב הפריחה, לא נראית היטב בתמונה) – יוקמו בה: סניף של הנוער העובד והלומד, גני ילדים (בבחינה).

חלקה 337 – יוקמו בה: גני ילדים (6 כיתות), מבני ציבור משרדים עירוניים (מעל גני הילדים).

שלב א’ של גני הילדים הוקם ונפתח בספטמבר 2020, שלב ב’ בביצוע וצפוי להיפתח בספטמבר 2021. השנה לא צפויים להיפתח בשכונה גני חמ”ד (חינוך ממלכתי דתי) לגילאי טרום-טרום חובה, אך נמסר שבשנה הבאה כן צפוי להיפתח גן כזה.

חלקה 338/1 – חלקה זו פוצלה מחלקה 338, שמיועדת להקמת קאנטרי – מרכז ספורט. מכרזים שהוציאה רמ”י לשיווק המגרש הזה נכשלו (לא הוגשו הצעות), ועל כן בשלב זה הקאנטרי לא משווק מחדש. שטח המגרש המיועד לקאנטרי כנראה יוקטן, ונבחנת האפשרות להקים בחלקה 338/1 (מספר זמני) גני ילדים (4 כיתות), מעון יום (3 – 4 כיתות), בית כנסת.

מנכ”לית החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה, גב’ עדי אליאס, הציגה שבשכונה נעשה פיתוח בשווי של 103 מיליון ש”ח, הכולל: תשתיות תת-קרקעיות, מדרכות, כבישים, גינון ופיתוח שצ”פים, פיתוח פארק שרונה, גינה ציבורית ברחוב הצבעוני, פאמפטראק, אולם ספורט, גני ילדים ובית ספר יסודי.

עדי ציינה שנותר לפתח את הרחובות ההולנדים, כאשר הפיתוח נחלק ל-3 שלבים: שלב מדידה, שלב תכנון ושלב ביצוע. עדי חילקה את הרחובות ההולנדים ל-3 מתחמים, כמוצג בתמונה להלן. במתחם א’ מדידה תצא לביצוע בימים הקרובים, תכנון ייצא מיד לאחר השלמת מדידה, ותחילת עבודות מיד לאחר השלמת מתחם ב’, באזור חודש פברואר 2022. משך הביצוע – כחצי שנה. במתחם ב’ מדידה ותכנון כבר הושלמו, וביצוע יחל מיד לאחר החגים. משך הביצוע – כ-4 חודשים. במתחם ג’ מדידה תבוצע לאחר השלמת בנייה ב-80% מהמתחם.

עדי הוסיפה וציינה שמעגל התנועה הסמוך לבית הספר נמצא בהליך תכנון יחד עם תלמידי בית ספר שרונה. כל שאר מעגלי התנועה ואיי התנועה בשכונה יושלמו עד ראש השנה. כמו כן, נותר לבצע עוד 3 שבילי גישה לפארק שרונה, כאשר מתוכם שניים יושלמו עד סוף שנת 2021 לאחר שפרויקט לאטי יתאכלס, והשלישי יושלם בהתאם להשלמת פרויקט הבנייה הסמוך.

ניקיון

מנהל אגף שפ”ע (שיפור פני העיר) בעירייה, מר יריב ממן, ציין שברחובות הראשיים הותקנו 35 פחי אשפה בצבע טורקיז, וכן הותקנו 13 מתקנים לאיסוף צואת כלבים. פחי אשפה נוספים יותקנו עם סיום אכלוס רחוב אהבת אדם.

יריב הציג מעט נתונים מספריים ביחס לפינוי פסולת, נכון לשנת 2020 (כאשר בשכונה היו כ-1,280 יחידות דיור). כמות האשפה הביתית המפונה מדי חודש היא 130,944 ק”ג, ועלות הפינוי החודשית שלה היא 76,582 ש”ח. כמות פסולת גזם וגושית המפונה מדי חודש היא 73,088 ק”ג, ועלות הפינוי החודשית שלה היא 39,770 ש”ח. בסה”כ, עלות פינוי פסולת מהשכונה עומדת על כ-1.4 מיליון ש”ח בכל שנה.

בטחון ושיטור

קב”ט העירייה וממונה חירום ובטחון, מר ירון חוכיימה, סיפר על הפעילות הנעשית בשכונה. ירון הדגיש שקיימת הבחנה בין הסמכויות העומדות לרשות שוטר לבין הסמכויות העומדות לרשות פקח לבין הסמכויות העומדות לרשות פקח מסייע. כל אחד מהם עוסק בתחומים שונים. ירון ציין שמתבצעת אכיפה של עבירות מסוגים שונים כדי להגביר את הבטחון ואת תחושת הבטחון.

ירון ציין שבעיר פועלת יחידת סע”ר (סיוע עצמאי ראשוני), על בסיס מתנדבים, אשר נותנים מענה של חילוץ ממבנים בעת מקרי חירום. ירון הזכיר גם את קיומו של המשמר האזרחי, והזמין את התושבים להתנדב ליחידת סע”ר ולמשמר האזרחי, כדי להשפיע על איכות החיים והבטחון בשכונה.

קצינת האג”מ של תחנת “שדות”, רפ”ק דיקלה גינת, סיפרה שהיא הצטרפה לתחנה לפני זמן לא רב. היא הוסיפה שמתבצעת באזור אכיפה מסוגים שונים, כולל הורדת כלי רכב ושלילת רישיונות מרכבים שנוסעים במהירות על כביש 57. דיקלה העירה שבתחום עבירות איכות החיים בשכונה, ובפרט עבירות של הקמת רעש וכד’, בכוונת התחנה לעלות מדרגה, ולעבור להליכי אכיפה פלילית כולל החרמת ציוד.

אלו הם, כאמור, עיקרי הדברים. אם נכחתם בערב התושבים, ויש דברים נוספים שנאמרו או צוינו, שלדעתכם יש מקום להביאם לידיעת כלל התושבים – אנא הוסיפו אותם כאן למטה בתגובות. תודה לכל משתתפי הערב.

המצגת שהוצגה במהלך הערב

המצגת שהוכנה על ידי העירייה והוצגה על ידיה במהלך הערב מצורפת מטה. למעוניינים, המצגת ניתנת להורדה גם בפורמט PDF בעמוד המסמכים באתר. אנו מודים לעירייה על שיתוף המצגת.

לפוסט הזה יש 6 תגובות

 1. דויד

  דיברו על מכולת בשכונה?

  1. מנהל האתר

   לא ידוע על פתיחת מכולת, אך כפי שהגיבו כאן – הוחל בהליכים להקמת המרכז המסחרי בשכונה.

 2. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  חייבים סופר בשרונה מרכז מסחרי בתי קפה

 3. אנונימי

  מרכז מסחרי מכובד
  והוספת פחי אשפה בפארק, יש ספסלים בפארק שאין בסביבתם פח

 4. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  הקב”ט גם אמר שמתכננים להתקין מצלמות lpr שיהיו מחוברות למוקד המשטרה

 5. עדי

  הנושא של מרכז מסחרי עלה.
  מרכז מסחקי יוקם בשטח הצפון מזרחי מול לאטי והחלו כבר בחפירות.

כתיבת תגובה