נוכחות מרשימה בשיח התושבים!

נוכחות מרשימה בשיח התושבים!

כ-100 אנשים, תושבים אכפתיים הגרים ברחבי כפר יונה, נציגיהם של משפחות, חברים ותושבים רבים – הגיעו למפגש התושבים שנערך היום במרכז הקהילתי בכפר.

בתחילת המפגש הציגו יניב מנצור – יו”ר ועד שכונת שרונה, ויניב לוינסון – יו”ר ועד שכונת יפה נוף, את הפעילות שנעשתה כה. צוין, כי מטה המאבק הוקם באופן ספונטני, מתוך צורך ומתוך כאב של התושבים, והודגש כבר בתחילה שמטה המאבק אינו נושא דגל פוליטי. הפעילות שנעשתה עד כה, ושתיעשה בעתיד, אינה נגד העירייה או נגד העומדת בראשה, אלא בעד התושבים ונגד המדיניות הנוהגת. צוין כי הפעילות נעשית כחוק, בתיאום עם גורמי השיטור הרלוונטיים, ולאחר הוצאת אישורים מתאימים על פי הדרישות המשתנות.

בהמשך, פירט דניאל בראונשטיין מספר נושאים נוספים המעיבים על חיי כלל תושבי כפר יונה, ובכלל זאת – חלוקת דו”חות חניה תוך שינוי מדיניות האכיפה הנוהגת, ומבלי לאפשר תקופת הסתגלות או להסדיר מקומות חניה חלופיים. הקמת השיטור העירוני, אשר נדחתה פעם אחר פעם, ואשר לעתים מזומנות נראה כי הוא מתמקד בפעולות אכיפה ופיקוח ולא בפעולות שיטור ושמירה על בטחון אישי. כן דובר על הדיון המקדמי בעתירה הצפוי להיערך בשבוע הבא, והוסכם שקיימת חשיבות רבה בנוכחות של תושבי העיר באותו דיון בבית המשפט.

תמונה של מפגש תושבים

הוזכר, כי העירייה וראש העירייה טענו בחודשים האחרונים, שכספי הארנונה העודפים – “החדשים” לא יוכנסו לתקציב העירייה לשנת 2019, על מנת לאפשר לעירייה להשיב אותם אל התושבים לאחר שיתקבל אישור להפחתת סכום הארנונה. אולם למרות זאת, בתאריך 29.10.2019 – יום אחד לפני קיום הדיון המקדמי בעתירה שהוגשה על ידי התושבים – מתכוונת העירייה לאשר עדכון לתקציב השנתי. כחלק מהעדכון, “יופשרו” אותם כספי ארנונה שהוקפאו, ויוכנסו אל תוך תקציב שנת 2019.

בין לבין, ולאחר שהוזכר שמטרת השיח היום היא לקיים שיח ולא רק להציג באופן חד-צדדי את פעילות מטה המאבק, העלו משתתפי המפגש טענות מדם ליבם. בין היתר נטען, שהתנהלותה של העירייה מקוממת, ונראית כניסיון לבצע “מחטף”, שהרי לא היה שום קושי לקיים את הדיון בעדכון התקציב לאחר קיום הדיון המוקדם בעתירה, ולא היה צורך לבצע זאת בדיוק יום אחד קודם לכן. צוין, שזה נראה כמעט כמו ניסיון של העירייה לתקוע אצבע בעינם של התושבים או סתם כוונה להראות ‘מי כאן מחזיק במושכות בעיר’.

עוד נטען, שלא רק תושבי שכונות שרונה ויפה נוף (שמובלות על ידי ועדי שכונות פעילים) סובלים מהתנהלות העירייה. גם תושבי השכונות הוותיקות מתקשים להתמודד עם “המכות” ועם “הגזירות” השונות המונחתות עליהם, אלא שלהם עומד קושי נוסף, שהוא קושי בהתארגנות. הועלתה בקשה שלפיה למרות מיקוד המאבק בארנונה, בעת הזו, שיבוצעו פעולות נוספות – חדשות אשר יסייעו לארגן את התושבים שבשכונות הוותיקות.

בהמשך, ומאחר שהשיח התארך אך בד בבד, תם הזמן שהוקצב לקיומו בתחומי המרכז הקהילתי, המשיך השיח מחוץ למבנה, ברחבת הכניסה למרכז.

תמונה של מפגש תושבים

הועלו הצעות רבות לנקיטת דרכי פעולה שונות. בין היתר, התקיים שיח בשאלה אם ניתן או לא ניתן להוציא צו מניעה בבית המשפט, למניעת קיום דיון עדכון התקציב בתאריך 29.10.2019, והובעו עמדות שונות בדבר סיכויי הליך כזה בנסיבות העניין. צוין, שעל פני הדברים, נראה שאין היתכנות למנוע את הדיון, אך קיימת אפשרות להפעיל לחץ ציבורי על חברי מועצת העיר, ולגרום לכך שהצעת תיקון התקציב לא תאושר באותו יום.

דובר על המשך פעילות והתארגנות לעתיד, הן בדרך של מחאה ציבורית והפגנות והן בדרך של גיוס תושבים נוספים הסובלים מהתנהלות העירייה. הוסכם שרק התגייסות מאסיבית של תושבי העיר עשויה ליצור זיק של תקווה, לכך שהעירייה וחברי מועצת העיר, יפסיקו להקשיח את לבם כלפי התושבים שבחרו בהם.

בסיום, הודה מטה המאבק לכל מי שעשה מאמץ, טרח, עזב את עיסוקיו, יצא מביתו והגיע כדי להראות עניין ולהפגין נוכחות. צוין, כי הפעילות הבאה תיערך בתאריך 29.10.2019, שאז תתקיים הפגנה בעיר. כן הוזכר דבר קיומו של הדיון בעתירה בתאריך 30.10.2019.

לאחר המפגש, בהודעת עדכון ברשתות החברתיות, הודה מטה המאבק לתושבים הן על עצם ההגעה והן על השתתפות פעילה והעלאת רעיונות. הוצע, שכל מי שמעוניין להביע דעתו אך לא הספיק לעשות כן, יפנה למטה המאבק באמצעות כתובת הדוא”ל הייעודית: Mashov@vaad-kfar-yona.co.il

כתיבת תגובה