מיגון אקוסטי מכבישים – תם אך לא נשלם

מיגון אקוסטי מכבישים – תם אך לא נשלם

בחודש נובמבר 2020 עתר ועד שכונת שרונה אל בית המשפט המחוזי בלוד, בעתירה שהופנתה כלפי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז, עיריית כפר יונה, הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה כפר יונה וחברת נתיבי ישראל.

בחודש יולי 2021, לאחר שקיים בעניין שתי ישיבות מיוחדות פנימיות של הוועד (ישיבה מס’ 5-21 וישיבה מס’ 6-21), החליט ועד שכונת שרונה ברוב דעות לבקש את מחיקת העתירה וביטולה, והבקשה נענתה על ידי בית המשפט.

שתי סיבות עיקריות הובילו את הוועד לקבל החלטה מורכבת זו.

האחת – האיתות שהתקבל מבית המשפט, שאם העתירה תתקבל, ואם הוועד יימצא צודק בטענותיו, בית המשפט עשוי להורות לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה כפר יונה לחדול ממתן היתרי בנייה בשכונה, וזאת – עד שיוקם המתרס האקוסטי. סיכון זה, שמשית אחריות רבה על ועד השכונה, חייב למעשה את הוועד לבחור בין עמידה על האינטרס הציבורי הרחב בדבר אי-קיום רעש מכבישים, של חלק גדול מתושבי השכונה מצד אחד, ובין עמידה על האינטרס הפרטי של חלק מסוים מהתושבים שטרם קיבלו היתרי בנייה וכן של אותם התושבים המסתמכים על הקמת מבני הציבור שטרם הוקמו, מצד שני.

השנייה – אילו הוועד היה מפסיד בעתירה, היה בית המשפט עשוי להטיל הוצאות משפט נכבדות על הוועד; הוצאות שבהן חברי הוועד לא היו יכולים לשאת, משום שפעילותם המלאה היא וולונטרית וממומנת מכספיהם הפרטיים.

יוצא, שגם אם הוועד היה מצליח בהליך – היה יוצא שכרו בהפסדו.

ועד שכונת שרונה מצר על כך שסדרי העדיפות של העירייה שונים משלנו. ובעוד שוועד השכונה אסף שקל לשקל, מכספי חברי הוועד, לשם עמידה על זכויות התושבים ואיכות חייהם בשכונה, הרי שהעירייה לא הפעילה את מלוא כובד משקלה בעניין, ולא עמדה במהלך ההליך או לפניו עמידה איתנה – לצד הוועד ולצד התושבים.

כל המסמכים העיקריים שהוגשו בהליך מצויים בעמוד המסמכים באתר, עבור המעוניינים בכך.

בתקווה לימים טובים יותר עבור כולנו.

יניב מנצור
יו”ר ועד שכונת שרונה

קרדיט תמונה בכותרת עמוד זה:
Vintage vector created by vectorpouch – www.freepik.com

כתיבת תגובה