מיגון אקוסטי מכבישים – התקיים דיון מוקדם בעתירה

מיגון אקוסטי מכבישים – התקיים דיון מוקדם בעתירה

בחודש נובמבר 2020 עתר ועד שכונת שרונה אל בית המשפט המחוזי בלוד, בעתירה שהופנתה כלפי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז, עיריית כפר יונה, הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה כפר יונה וחברת נתיבי ישראל (עת”מ (מרכז) 69520-11-20 ועד שכונת שרונה כפר יונה ואח’ נ’ הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז ואח’). העתירה עוסקת ב-3 דרישות עיקריות: הקמת מתרס אקוסטי מכביש 57 כלפי השכונה, הקמת מתרס אקוסטי מכביש 562 כלפי השכונה וחובת הוועדה המקומית לוודא ביצוע של מיגון דירתי, כולל במבני ציבור, במקומות הדרושים.

בהחלטה מחודש דצמבר 2020 קבע בית המשפט שהתיק יישמע בדיון מוקדם, ובהתאם לכך הוגשו תגובות מקדמיות מטעם כל המשיבות. שלא במפתיע, המשיבות ביקשו לסלק את העתירה על הסף, ולחלופין לסלק אותה לגופא, כל אחת מטעמיה שלה, תוך חיוב העותרים בהוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.

הדיון המוקדם התקיים אתמול (ראשון, 9 במאי 2021), לפני כב’ השופט, סגן הנשיאה, אורן שוורץ. במהלך הדיון נשמעו הטענות המרכזיות של כל הצדדים. בסופו של דבר, ולעת הזו, כב’ השופט שוורץ לא קיבל את הדרישות של המשיבות לסלק את העתירה, וקבע את התיק לדיון בעתירה עצמה, בעוד כחצי שנה, בתאריך 11 בנובמבר 2021. במקביל, ועד למועד הדיון, הורה בית המשפט למשיבות להגיש כתבי תשובה לעתירה.

בנוסף הורה בית המשפט לצרף גורמים נוספים לדיון בעתירה, והם – רשויות נוספות אשר עשויות להיות רלוונטיות לבירור המחלוקת (רשות מקרקעי ישראל והמשרד להגנת הסביבה), וכן מספר בעלי מגרשים פרטיים בשכונה, אשר עלולים להיפגע מהדיון בתיק, לפי רשימה שתועבר לבית המשפט בתוך שבועיים, על ידי מהנדס העיר כפר יונה. בית המשפט העיר, מחוץ לפרוטוקול, כי קיימת אפשרות תיאורטית שהעתירה תתקבל, והתוצאה עלולה להיות עצירת מתן היתרי בנייה בשכונה עד אשר יוקם המתרס האקוסטי (כפי שהורתה הוועדה המחוזית מלכתחילה, לפני כשנתיים וחצי). ועד שכונת שרונה הדגיש בדיון כי אין הוא מבקש את עצירת מתן היתרי הבנייה בשכונה אלא רק את הקמת המתרס האקוסטי. בית המשפט הציע למשיבות לשקול לקיים שולחן עגול, ולמצוא את הפתרון המתאים למצב, עוד טרם קיום דיון בעוד כחצי שנה וטרם מתן פסק דין. 

עוד נשוב ונעדכן בנוגע להתפתחויות שיהיו בתיק. העתק מהעתירה, מהתגובות המקדמיות, ומפרוטוקול הדיון המוקדם זמינים כולם לעיון המעוניינים בכך בעמוד המסמכים כאן באתר.

נזכיר, שהגשת העתירה מומנה כולה מהכספים האישיים של חברות וחברי הוועד, ועל כך תודה!

קרדיט תמונה בכותרת עמוד זה:
Background vector created by macrovector – www.freepik.com

כתיבת תגובה