מחלף ינוב

מחלף ינוב

אנו מבקשים לעדכן אתכם על פעילות שביצע הוועד לפני מספר חודשים, ועל המשך מעקב של הוועד בנושא.

מחלף ינוב הוא המחלף שיחבר בין כביש 562, כביש 57 החדש (“עוקף כפר יונה”) וכביש 57 הישן (הנוכחי). מקומו של המחלף והצורך בו נקבעו כבר לפני מספר שנים במסגרת תכנית מתאר מפורטת, אולם מאחר שחברת נתיבי ישראל ביקשה לשנות את תצורת המחלף, נדרש קידומה של תכנית חדשה.

במסגרת קידום תכנית המחלף על ידי חברת נתיבי ישראל (בשנת 2019), הגיש ועד השכונה בקשה להארכת המועד להגשת התנגדות לתכנית. הבקשה להארכת מועד אושרה (עניין חריג כשלעצמו), ובהמשך הגיש הוועד התנגדות לתכנית.

בהתנגדות נטען, בין היתר, שיש צורך בביצוע מיגון אקוסטי כלפי כביש 57, וזאת – על פי הדו”ח האקוסטי שצורך לתכנית. חשוב להבהיר, שרעש מכבישים כבר הוכר כפוגע באיכות החיים. ועדה בין משרדית שהוקמה בשנות ה-90 גיבשה המלצות, אשר עודכנו בשנת 2011. במסגרת המלצות אלו נקבעו סיפי רעש (לעיון באתר המשרד להגנת הסביבה).

במהלך הדיון בהתנגדות התברר, שהמשרד להגנת הסביבה דרש בעבר – שתנאי להיתר בנייה ראשון כלשהו בשכונה יהיה ביצוע מיגון אקוסטי כלפי כביש 57. כידוע, מיגון אקוסטי לא הוקם.

על כן קבעה הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה בתאריך 14 באפריל 2019: “לעת זו, עמדה בפני הועדה המקומית התכנית המאושרת למחלף, מח/137/א וחוות דעת המשרד להגנה”ס לעניין הדו”ח האקוסטי, לפיכך קוראת הועדה לוועדה המקומית ולרמ”י להקפיד ולעמוד בהוראות תכנית הצ/135/2/1 טרם מתן היתרי בניה נוספים בשכונה. ולאור כך שנתנו היתרים בשכונה, יש לבצע באופן מיידי את האמור בדוח האקוסטי שאושר ע”י המשרד להגנת הסביבה. ככל שהחלטה זו לא תבוצע, תשקול הוועדה נקיטת צעדים נוספים”.

במלים אחרות, הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה הורתה לוועדה המקומית כפר יונה, להקים את המיגון האקוסטי לאלתר. אנו נוסיף ונעקוב אחר ביצוע החלטה זו.

בעמוד “מסמכים” כאן באתר תוכלו לעיין במסמכים שרלוונטיים לפוסט זה.

כתיבת תגובה