התקיים דיון בהתנגדות לתכנית נת/1000

התקיים דיון בהתנגדות לתכנית נת/1000

לפני מספר חודשים קרא ועד שכונת שרונה לעיריית כפר יונה, לשקול אם להגיש התנגדות לתכנית נת/1000 – שמספרה הוא 408-0176057. תכנית זו מציעה העצמת בנייה לשימושי תעסוקה בנתניה, ועלולה לפגוע באטרקטיביות של אזור התעסוקה המקודם בבית ליד, אשר על ההכנסות ממנו צפויה עיריית כפר יונה להישען לאחר הקמתו.

ועד שכונת שרונה לא הסתפק בקריאה לעירייה, ובחודש פברואר 2020 הגיש התנגדות עצמאית.

היום בצהריים נשמעה התנגדות הוועד בפני הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז. יניב מנצור, יו”ר ועד שכונת שרונה הציג את ההתנגדות בשם תושבי שכונת שרונה בפרט, ותושבי כפר יונה בכלל, וזאת על רקע היעדר יוזמה והיעדר רצון של עיריית כפר יונה לעשות זאת.

יניב פירט בהרחבה – בעזרת מצגת אשר הוכנה מראש (קובץ PDF להורדה) – על מצבה הכלכלי הלא פשוט של כפר יונה, על מרכיבי הכנסות העירייה המבוססות על ארנונה ממגורים, ועל ההשפעה ונטל המס הכבד המוטל על המשפחות המתגוררות ביישוב. עוד הסביר יניב, ששטחי תעסוקה משמעותיים בכפר יונה הם צורך קיומי ומיידי עבור היישוב. את זאת ניתן להשיג, בין היתר, על דרך של מניעת ריכוז מלוא פוטנציאל התעסוקה שבאזור בנתניה דווקא.

 יניב הסביר, בהתייחס להתנגדויות שנשמעו מפי תושבי מושב כפר נטר, שניתן לבזר ולנייד חלק לא קטן משטחי התעסוקה המוצעים בנתניה אל אזור התעסוקה בכפר יונה (בית ליד). חשוב להבין, שאזור התעסוקה של כפר יונה אמור לשרת ארבע רשויות מקומיות: כפר יונה, לב השרון, עמק חפר ופרדסיה. מאחר שהתכנית המוצעת מתוכננת לספק צרכים עשרות שנים קדימה, מובן שאם היום לא תתקבלנה החלטות אמיצות ומשמעותיות, שצופות פני עתיד, תהיה כאן בכיה לדורות ללא אפשרות לשינוי. מי שיפגע מכך הם אנחנו, תושבי כפר יונה והילדים שלנו, באופן שירע עוד יותר את רמת השירותים שנקבל.

פרוטוקול הדיון צפוי להתפרסם בעוד מספר שבועות, ולכשיתפרסם, אנו נעלה אותו כאן בעמוד.

קרדיט תמונה בעמוד זה: Business vector created by macrovector – www.freepik.com

כתיבת תגובה