בקשת חופש מידע – מיגון אקוסטי

בקשת חופש מידע – מיגון אקוסטי

כפי שציינו בפוסט הקודם, בעקבות הדיון בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה בנוגע לתכנית מחלף ינוב, נודע לנו שהמשרד להגנת הסביבה קבע כבר בעבר, שלפני שיינתן היתר בנייה כלשהו בשכונה, יבוצע מיגון אקוסטי בין השכונה לבין כביש 57. מיגון כזה לא בוצע עד כה, וביקשנו להבין מהם הקריטריונים והפרמטרים שלאורם הוא יבוצע. לכן, פנינו למשרד להגנת הסביבה בבקשה לפי חוק חופש המידע, וביקשנו לקבל את הדו”ח המתאים.

המשרד להגנת הסביבה השהה, משום מה, את תשובתו, ולפיכך פנינו ליחידה הממשלתית לחופש המידע, שיכולה לסייע בסיטואציה של אי-מתן מענה, על ידי משרד ממשלתי.

לבסוף, קיבלנו מהמשרד להגנת הסביבה את הדו”ח האקוסטי והנספחים לו, ובעמוד “מסמכים” כאן באתר תוכלו לעיין במסמכים אלו.

כתיבת תגובה