אז מה עשינו עד כה

אז מה עשינו עד כה

אתר האינטרנט שלנו הוקם רק לאחרונה, בתחילת שנת תש”ף, אולם ועד השכונה פעיל כבר מאז שנת 2018. עדכונים בדבר פעילות העבר, בתקופה שלפני הקמת אתר זה תוכלו למצוא בעמוד הפייסבוק שלנו. גם עדכונים עתידיים יובאו, במקביל, בעמוד הפייסבוק.

ובכל זאת, כדי לא לשלוח אתכם לחקור ולחפש, הנה חלק קטן מהפעולות שעשינו בחודשים האחרונים בלבד –

  • פעלנו בשיתוף פעולה עם ועד שכונת יפה נוף על מנת להתניע את מחאת הארנונה. מחאה זו פרצה בשל כך שבתחילת שנת 2019 החלה העירייה לחייב את בעלי הנכסים שברשותם חניה תת-קרקעית, בארנונה מלאה לפי תעריף למגורים עבור שטחי החניה התת-קרקעית והחלק היחסי במעברים המשותפים שבחניון. בשכונת שרונה ובשכונת יפה נוף הוקמו מספר רב של מבנים בבנייה רוויה, ותושבי שכונות אלו נפגעו אפוא משמעותית מהחלטה בלתי-סבירה זו. קיימנו, יחד עם נציגי ועד שכונת יפה נוף ויחד עם תושבים נוספים שהקדישו מזמנם וממרצם, מספר פגישות עם העירייה. מימנו במימון המונים את הגשתה של עתירה מנהלית המופנית כלפי התנהלות העירייה בקשר עם חיוב הארנונה הנ”ל. המועד לדיון בעתירה קבוע, בעת הזו, לתאריך 30 באוקטובר 2019, בבית המשפט המחוזי מרכז בלוד.
  • הגשנו התנגדות לתכנית מחלף ינוב, על מנת לגרום לכך שיוקם מיגון אקוסטי בין השכונה לבין כביש 57 והמחלף העתידי המתוכנן. הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה קבעה, בחודש אפריל 2019, שהגורם שיהיה אחראי להקמת המיגון האקוסטי הוא עיריית כפר יונה והוועדה המקומית כפר יונה. נקבע במפורש, שהמשרד להגנת הסביבה הורה שלפני שיינתן היתר בנייה כלשהו בשכונה יוקם מיגון אקוסטי. מאחר שהדבר לא בוצע, הוועדה המחוזית קראה לוועדה המקומית לבצע את המיגון האקוסטי לאלתר בטרם מתן היתרי בנייה נוספים.
  • עמדנו בקשר עם העירייה על מנת להביא לפיתוח רחובות השכונה.
  • פעלנו אל מול העירייה על מנת שיבוצעו בדיקות קרינה אלקטרומגנטית באשכול גני הילדים שנמצא ברחוב אריאל שרון, והוספנו וביקשנו את ביצוען של בדיקות נוספות וכן ביצוע מיגון מתאים.
  • פעלנו אל מול העירייה ואל מול גורמים מהשלטון המרכזי על מנת לגרום לכך שארגזי החול שבגני הילדים ינוקו מצואת בעלי חיים ויקבלו טיפול נאות והולם בהתאם להוראות חוזר מנכ”ל משרד החינוך.

כתיבת תגובה