1. מבוא

1.1. ברוכים הבאים לאתר ועד שכונת שרונה. האתר מופעל בכתובת האינטרנט www.sharona-ky.co.il. באתר תוכלו למצוא מידע רב אודות הנעשה בשכונת שרונה בכפר יונה (להלן – השכונה או שכונת שרונה) וכן מידע אודות פעילות ועד שכונת שרונה (להלן גם – הוועד או ועד השכונה).

1.2. האתר שייך לוועד שכונת שרונה ומופעל על ידי נציג הוועד (להלן – מנהל האתר). האתר אינו מהווה ערוץ פרסום או ערוץ תקשורת פורמלי של עיריית כפר יונה או של רשות אחרת כלשהי או של אחת מחברות הבנייה שהקימו פרויקטים בשכונת שרונה.

1.3. השימוש בלשון זכר במסמך זה נובע ממגבלות השפה העברית ונעשה לשם הנוחות בלבד. האתר מופנה כלפי כל המגדרים באופן שווה.

1.4. בכל שאלה בנוגע לפעילות הוועד, הנכם מתבקשים לפנות לוועד השכונה בכתובת הדוא”ל vaad@sharona-ky.co.il.

1.5. בכל שאלה בנוגע לתכני האתר, תקלות באתר, קישורים שבורים, תנאי השימוש וכיוצא באלה עניינים, הנכם מתבקשים לפנות למנהל האתר בכתובת הדוא”ל webmaster@sharona-ky.co.il.

2. מטרת השימוש באתר

2.1. מטרת הצגת התכנים באתר היא מתן אפשרות לתושבי שכונת שרונה , לבעלי הנכסים בשכונה או למתעניינים אחרים, להשכיל ולהרחיב דעת בנוגע לנעשה בשכונת שרונה או בנוגע לפעילות ועד שכונת שרונה. אתר זה משמש כ”אמצעי תקשורת עם הציבור”, כמשמעות הדבר בתקנון ועד שכונת שרונה. כל עיון ושימוש בתכנים שבאתר כפוף לתנאי שימוש אלה.

3. הסכמה לתנאי השימוש

3.1.  גלישה ו/או כניסה לאתר ועד שכונת שרונה ו/או שימוש בשירותיו ובתכניו מבטאת ומהווה הסכמה מצדכם לתנאי השימוש כמפורט בעמוד זה, ללא הגבלה או הסתייגות. לכן, אם אינכם מסכימים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינכם רשאים לעשות שימוש באתר ועד שכונת שרונה ו/או בשירותיו ובתכניו לכל מטרה שהיא.

3.2. אנא קראו תנאים אלו בקפידה ובמלואם, שכן הם מחייבים אתכם. אם אינכם מסכימים להם במלואם ללא סייג, אנא עזבו את האתר כעת ואל תעשו בו או בתכניו כל שימוש.

3.3. האתר מיועד לתושבי ישראל בלבד, שהם בגירים וגילם מעל גיל 18.

3.4. תכני האתר אינם מהווים ייעוץ כלשהו. האתר נועד נועד לתת מידע כללי בנוגע לנעשה בשכונת שרונה בכפר יונה ובנוגע לפעילות ועד שכונת שרונה. אין בתכני האתר משום מתן תשובה ספציפית לשאלה קונקרטית והוועד אינו מתחייב כי התכנים יהיו מלאים, כוללים, מעודכנים למועד הקריאה בהם או מתאימים לנסיבות מקרה ספציפי או שאלה ממוקדת.

3.5. בכל שאלה קונקרטית מוצע לפנות לרשויות הרלוונטיות (למשל – עיריית כפר יונה) או לאיש מקצוע מטעמכם, לשם מתן תשובות מוסמכות או מענה מסודר ומקצועי. אין באתר ובתכניו כדי להחליף ייעוץ שכזה.

3.6. הוועד אינו מתחייב כי תנאי האתר יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או נעדרים טעויות כלשהן, הגם שהוועד ומנהל האתר עושים מאמץ להימנע מהבאת מידע שגוי.

3.7. תנאי שימוש אלו נועדו להסדיר יחסים מחייבים בין גולשי ומשתמשי האתר לבין ועד שכונת שרונה או כל אחד מיחידי ועד השכונה, ולרבות מנהל האתר (להלן במסמך זה, כולם יחד וכל אחד לחוד – ועד שכונת שרונה), הכל כמפורט בעמוד זה.

4. שינויים בתנאי השימוש

4.1. תנאי שימוש אלו עשויים להתעדכן מעת לעת, ללא כל הודעה מוקדמת או מאוחרת על כך, וזו אחריותכם המלאה לבדוק אם הם מתאימים לרצונותיכם ולהסכמותיכם טרם השימוש באתר, מעת לעת.

4.2. כל שינוי בתנאי השימוש יחייב החל ממועד כניסתו לתוקף.
 
4.3. בכל עת תוכלו לעיין בתנאים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר. המשך הגלישה והשימוש באתר לאחר עדכון תנאי השימוש – כמוהו כהסכמה לתנאי השימוש כפי ששונו.

5. תוכן האתר ושינויים באתר

5.1. ועד שכונת שרונה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו, עיצובו, השירותים המוצעים דרכו או כל שינוי אחר, לפי שיקול דעתו, ללא צורך בהודעה מראש או בהסכמה.

5.2. גם מידע ומאמרים המופיעים באתר יתכן שישתנו, ימחקו, יעודכנו, ייערכו או יעברו כל שינוי אחר ללא כל הודעה על כך.

5.3. לא תהיה לגולשי האתר ו/או למשתמשי האתר ו/או למי שמסתמך על מידע שהובא באתר ו/או לכל אדם אחר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ועד שכונת שרונה או מי מטעם הוועד בגין שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.

6. קישורים באתר

6.1. ייתכן שתמצאו באתר קישורים לאתרים אחרים ולמקורות שונים באינטרנט. מקורות אלו שאליהם מפנה האתר אינם מתפרסמים על ידי ועד שכונת שרונה או מי מטעמו וועד שכונת שרונה איננו אחראי להם ולתכניהם. כמו כן, ייתכן שהגלישה למקורות אחרים אלו, תצריך מכם הסכמה שונה ונפרדת בנוגע לתנאי השימוש של אותם האתרים ו/או המקורות.

6.2. עצם הקישור למקורות שונים אינו מהווה המלצה או אישור לנכונות תוכנם, מהימנותם, עדכניותם ודיוקם, ומקורות אלו אינם נבדקים באופן שיטתי על ידי ועד שכונת שרונה או מנהל האתר.

6.3. ייתכן שקישורים כאלה ואחרים באתר לא יהיו תקינים או לא יובילו למקור שאליו התכוון אתר זה להפנות. אנא עדכנו אותנו בכל מקרה כזה ואנו ננסה לתקן את התקלה, אך בכל מקרה אין בכך משום נטילת אחריות על כך.

6.4. ועד שכונת שרונה רשאי להוסיף או להוריד בכל עת קישור כלשהו, לפי שיקול דעתו הבלעדי של הוועד או של מנהל האתר.

7. תוכן גולשים ותגובות באתר

7.1. האתר עשוי לכלול אפשרויות להעלות אליו תגובות משלכם או תוכן גולשים מסוג אחר. העלאת התכנים עשויה להיות חד-צדדית (למשל, תגובות באתר) או לאחר סיוע מאיתנו (למשל, במסגרת פעילות “תושב החודש” או מאמר אורח). בכל מקרה, הנכם נדרשים שלא להעלות לאתר דבר כלשהו שיהווה הפרת חוק ו/או הפרת זכויות יוצרים ו/או תוכן שעלול לגרום נזק לוועד שכונת שרונה ו/או לכל אחד מיחידי הוועד ו/או למנהל האתר ו/או לכל צד שלישי אחר.

7.2. למען הסר ספק, בעשותכם שימוש באתר ובתכניו, הנכם מתחייבים שלא להעלות תוכן פרסומי אלא באישור מראש ממנהל האתר או בהתאם לתקנון “עסקים בשרונה” כמפורט במסמך זה, וכן הנכם מתחייבים שלא להעלות תוכן פוגעני או מסית או פוגע בפרטיותו של אדם אחר.

7.3. ועד שכונת שרונה שומר על זכותו למחוק ו/או לערוך, בכל רגע, הכל לפי שיקול דעתו וללא הודעה על כך, כל תוכן גולשים שמועלה לאתר. בנוסף, ועד שכונת שרונה שומר על זכותו לחסום כל משתמש ו/או לנקוט כל פעולת עריכה אחרת ולא תהיה לכם, הגולשים, כל טענה עקב פעולה שכזו. עם זאת, ועד שכונת שרונה איננו נוטל על עצמו חובה כלשהי לפעול כאמור.

7.4. ועד שכונת שרונה אינו נוטל אחריות על כל תגובה שתפורסם על ידי גולש או על תוכן גולשים שיפורסם באתר (לרבות בעמוד “עסקים בשרונה”). אם אתם מוצאים שתגובה או תוכן כאמור הם פוגעניים, מפרים חוק, מפרים זכויות יוצרים או עלולים לגרום לנזק לכם או לאדם אחר – הנכם מתבקשים ליצור קשר עם הגולש שהעלה את התוכן במישרין, על מנת להביא את הדברים בפניו. ככל שהתוכן הועלה על ידי גולש שאינו מזוהה, הנכם רשאים לפנות אל מנהל האתר על מנת שנבחן את הנושא. אין באמור בסעיף זה או בתנאי השימוש כדי לחייב את ועד שכונת שרונה או את מנהל האתר כדי לבחון את הדברים או כדי לפעול בעניינם.

7.5. ועד שכונת שרונה אינו נוטל אחריות על כל דבר שנכתב במסגרת פעילות “תושב החודש”. פעילות זו כפופה לתקנון הפעילות המהווה חלק בלתי-נפרד מתנאי שימוש אלו כמפורט להלן, ותנאי השימוש חלים במלואם בשינויים המחויבים.

7.6. ועד שכונת שרונה אינו נוטל אחריות על כל דבר שנכתב במסגרת פעילות “עסקים בשרונה”. פעילות זו כפופה לתקנון הפעילות המהווה חלק בלתי-נפרד מתנאי שימוש אלו כמפורט להלן, ותנאי השימוש חלים במלואם בשינויים המחויבים.

8. היעדר אחריות

8.1. המידע והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אחד ואחד מהמשתמשים הפוטנציאליים באתר.

8.2. אתם, הגולשים, תהיו האחראים הבלעדיים,  במפורש ומכללא, לכל נזק שייגרם לכם, לאתר, לוועד השכונה, למי מטעמו, למי מטעמכם ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים וכדומה, לרבות פגיעה במוניטין או בשם הטוב ובגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי לשימושכם או לשימוש אחרים באתר, והנכם נדרשים שלא לפעול באתר אלא לפי החוק.

8.3. בנוסף על כך, לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או ועד השכונה ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם הקשורות למאמרים, למידע ולשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, לדיוקם, איכותם, אמינותם, טבעם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם.

8.4. בכל מקרה לא יהיו האתר ו/או ועד השכונה ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם אחראים על טעויות, השמטות, אי-דיוקים, מידע מוטעה, אי עדכון התכנים, שעות פעילות ורצף פעילות האתר.

8.5. השימוש וההסתמכות על כל הנמצא באתר ייעשה על אחריותכם הבלעדית והמלאה. עליכם החובה לבדוק שהתכנים המופיעים באתר נכונים, מלאים, מעודכנים או מתאימים לצרכיכם, וועד שכונת שרונה אינו לוקח על עצמו כל אחריות ביחס לתכנים שבו.

8.6. כאמור לעיל, אין להסתמך על כל מידע או מאמר באתר כאילו היו עצה משפטית או עצה מקצועית מסוג אחר. הנכם נדרשים להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל טיפול בבעיה או שאלה שהתעוררה אצלכם. ועד שכונת שרונה ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות לכל תוצאה שתנבע, במישרין או בעקיפין, מהסתמכות על מידע שהתפרסם באתר.

8.7. ועד שכונת שרונה אינו מתחייב שפעולת האתר ופעילות האתר תהיה רציפה, לא תופרע או תתנהל בלא הפסקות. פעילות האתר (או כל חלק ממנו) עשויה להיות מופסקת, באופן זמני או קבוע, ללא הודעה כלשהי מראש או בדיעבד.

8.8. ועד שכונת שרונה ו/או מנהל האתר לא ישאו בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר או של ועד השכונה או של חברת האחסון שבה מאוחסן האתר.

8.9. ועד שכונת שרונה ו/או מנהל האתר אינו אחראי ולא ישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש, וכיוצא באלה תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לכם, לרכושכם או לכל צד שלישי, בשל שימוש בתכנים שבאתר ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר או בשל הורדה של חומר מאתרים אחרים שקיימת אליהם הפניה באמצעות קישור מאתר זה.

9. מדיניות פרטיות

9.1. כללי

9.1.1. מדיניות הפרטיות היא חלק בלתי-נפרד מתנאי השימוש של האתר. גם היא, כמו תנאי השימוש, עשויה להתעדכן מעת לעת, ואתם נדרשים לעיין בה מפעם לפעם כדי לראות אם השינויים שחלים בה עדיין מתאימים לכם. בכל עת, באפשרותכם לחדול מן השימוש באתר.

9.1.2. ככלל, אתר ועד שכונת שרונה נועד לקיים תקשורת חד-כיוונית, בין ועד השכונה לבין תושבי השכונה ואנשים אחרים המתעניינים בנעשה בה. לפיכך, ככלל, אין לנו עניין בשמירת מידע אישי אודות הגולשים והמשתמשים באתר. עם זאת, במקרים מסוימים ייתכן שיישמר מידע (מזוהה או בלתי-מזוהה) אודות הגולשים, והוא יפורט כאן.

9.2. מה המידע שאנחנו אוספים או עשויים לאסוף

9.2.1. יצירת קשר עמנו

9.2.1.1. באתר מופיעה אפשרות ליצור איתנו קשר באמצעות מייל. מטבע הדברים, לשם יצירת קשר, אתם נדרשים למסור פרטים אישיים שלכם. אינכם חייבים למסור את הפרטים, אך אם לא תמסרו אותם – בין באמצעות מייל ובין בדרך אחרת – ייתכן שלא נוכל ליצור קשר. הפרטים שאתם מתבקשים למסור על דרך הכלל הם שמכם, נושא הפנייה ופרטי כתובת המייל שלכם. ניתן גם למסור פרטים מזהים נוספים.  אנו נשמור את הפרטים הללו לתקופה שאינה מוגדרת מראש. באפשרותכם לבקש מאיתנו, באמצעות פנייה במייל, לעיין בפרטים שלכם או למחוק אותם לחלוטין. פרטיכם ופרטי פנייתכם (ככל שייעשו באמצעות המייל או באמצעות פנייה ישירה לאחד מחברי הוועד), עשויים להיות מובאים לידיעת כלל חברי ועד שכונת שרונה וכן לצדדים שלישיים אשר עשויים לסייע בטיפול בפנייה.

9.2.2. קבצי עוגיות

9.2.2.1. אנו עשויים לעשות שימוש ב-“עוגיות” (Cookies). “עוגיה” היא קובץ שנשמר על המחשב או על המכשיר שבאמצעותו אתם צופים באתר, וקובץ זה מאפשר במקרים מסוימים לזהות אתכם. השימוש שלנו ב”עוגיות” עשוי להיעשות לשם תפעול תקין ושוטף של האתר, פילוח נתונים סטטיסטיים בנוגע לשימוש באתר, אבטחת מידע, שמירה על הגדרות נגישות שבחרתם בהם ועוד. אנו גם עשויים להיעזר ב”עוגיות” שמקורן בצד שלישי (למשל – גוגל, פייסבוק, רשתות חברתיות נוספות וכד’), ו”עוגיות” אלו כפופות למדיניות הפרטיות של אותו צד שלישי.

9.2.2.2. בעת הגלישה באתר ו/או בעת כתיבת תגובה באתר, ייתכן שיירשם במכשירכם קובץ עוגייה. עוגיות, ככלל, עשויות להיות מאוחסנות על המכשיר שלכם לתקופה של חצי שעה, שעה, יום, חודש, שנה או כל מועד אחר. “עוגיה” גם עשויה להימחק מיד כאשר תסגרו את הדפדפן שבו אתם משתמשים, והדבר תלוי במידה רבה בהגדרות של מכשירכם או של דפדפן האינטרנט שבו אתם משתמשים. באפשרותכם לבחור שלא לקבל “עוגיות” באמצעות שינוי ההגדרות במכשירכם או בדפדפן.

9.2.2.3. באתר עשוי להיות מופעל מנגנון reCAPTCHA, שנועד להגן על האתר מפני בוטים והצפה של הודעות זבל (אשר עלולים לפגוע בנו). השימוש שלכם באתר כפוף אפוא לתנאי השימוש של חברת Google ולמדיניות הפרטיות של חברת Google, שהיא מפתחת ומפעילת המנגנון.

9.2.3. כתובת IP

9.2.3.1. אם תכתבו תגובה באתר, אנו עשויים לשמור את כתובת ה-IP שממנה נשלחה התגובה וכן את כתובת הדוא”ל שרשמתם (אם רשמתם). לא נעשה בפרטים אלו שימוש אלא אם כן נידרש לכך בהתאם להוראות כל דין או רשות מוסמכת, וכן לשם סינון תגובות ספאם. במקרים שבהם הועלו תגובות שמפרות את תנאי השימוש, ייתכן שנהיה מעוניינים ליצור עמכם קשר בנוגע לאמור בתגובה. אנו רשאים למחוק את כתובות ה-IP ואת הפרטים שנשמרו בנסיבות המתוארות בסעיף זה בכל עת, ללא סייג.

9.2.3.2. תגובות שתכתבו באתר ייבחנו על ידי צד שלישי, אשר ממיין ומסנן עבורנו תגובות ספאם.

9.2.4. פעילות "תושב החודש" ופרסומים בעמוד "עסקים בשרונה"

9.2.4.1. אם בחרתם להשתתף בפעילות “תושב החודש” או לפרסם עצמכם בעמוד “עסקים בשרונה”, הנכם מסכימים למסור מידע אישי אודותיכם, למטרת פרסומו באתר, ובעניין זה יחולו גם הסעיפים הרלוונטיים בנוגע לפעילויות אלו, לפי העניין, הרשומים בתנאי שימוש אלו מטה.

9.2.5 אנליטיקה

9.2.5.1. אנו עשויים לעשות שימוש בשירותי צד שלישי (אחד או יותר), לשם ביצוע אנליטיקה בנוגע לפעילות הגולשים באתר, ולמטרת טיוב האתר. צד שלישי זה עשוי לאסוף מידע לא-מזוהה אודות הגולשים, אשר יפולח לפי פרמטרים וקריטריונים שאותו צד שלישי קובע.

9.2.5.2. מבלי לייתר מן האמור בסעיף הקודם, אנו משתמשים בשירותים של Google Analytics. אם אינכם מעוניינים לאפשר לחברת Google לאסוף אודותיכם מידע באמצעות הכלי Google Analytics, באפשרותכם “להירשם החוצה” (Opt-Out) מהשירות, באמצעות הפרטים המופיעים באתר חברת Google.

9.2.6. תוכן מוטמע מאתרים אחרים

9.2.6.1. כתבות או פוסטים או עמודים באתר זה עשויים לכלול תוכן מוטמע (לדוגמה, קטעי וידאו, תמונות, מאמרים, וכו’). תוכן מוטמע מאתרי אינטרנט אחרים דינו כביקור הקורא באתרי האינטרנט מהם מוטמע התוכן. אתרים אלו עשויים לאסוף נתונים אודותיך, להשתמש בקבצי “עוגיות”, להטמיע מעקב של צד שלישי נוסף, ולנטר את האינטראקציה שלך עם תוכן מוטמע זה, לרבות מעקב אחר האינטראקציה שלך עם התוכן המוטמע, אם יש לך חשבון ואתה מחובר לאתר זה.

10. זכויות יוצרים וקניין רוחני

10.1. כל תכני האתר ועיצובו הם בבעלות הוועד או מנהל האתר, אלא אם כן צוין אחרת (זאת, למעט תמונות אשר אינן בהכרח בבעלות הוועד או מנהל האתר). חלק גדול מן המדיה והתמונות שמצויות באתר (אך לא כולן) – הועלו בהתאם לרישיון שימוש שניתן כדין או מכח הסכמת הצלם או בעל זכויות היוצרים בתמונה או שהן עולות כדי שימוש הוגן כמשמעותו בחוק זכות יוצרים, התשס”ח-2007.
 
10.2. אנו מכבדים זכויות יוצרים ואנו עושים מאמץ לשמור על זכויות יוצרים, הן בכל הנוגע לתכנים המתפרסמים באתר והן בנוגע לתמונות שמועלות לאתר. בכלל זאת, ובמסגרת מאמצינו, איננו מפרסמים תמונה באתר, אלא אם שוכנענו באופן סביר שהתקבלה הסכמת הצלם או בעל זכויות היוצרים בה לפרסומה, או בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים, התשס”ח-2007. באותם מקרים שבהם נעשה שימוש בתמונה על פי סעיף 27א הנ”ל, תופיע הודעה מפורשת בעניין, ויחולו הוראות הדין. בכלל זאת, וכחלק מהוראות הדין, בעל זכות יוצרים זכאי לבקש מאיתנו לחדול מן השימוש שעל פי סעיף 27א, וליצור עמנו קשר באמצעות כתובת הדוא”ל המפורסמת באתר או לפנות במישרין אל מנהל האתר.
 
10.3. אם מצאתם באתר תמונה שיש לכם זכויות יוצרים בה, הנכם רשאים לפנות אלינו ולבקש את הסרתה וחדילה מן השימוש בה. אם יש לנו תיעוד ואסמכתא לכאורה למקור התמונה, ואם אנו יודעים על אדם אחר אשר טוען לזכויות יוצרים בתמונה, ייתכן שנבקש לפנות אליכם בנוגע לכך.
 
10.4. חלק מן המסמכים המצויים באתר נערכו ופורסמו על ידי גורמים אחרים, ואנו רק מנגישים מסמכים אלו אליכם, הגולשים. מובן כי במסמכים כאלה, איננו טוענים כי אנו בעלי זכויות היוצרים.
 

11. תקנון העלאת תמונות לאתר

11.1. אתר ועד שכונת שרונה מופעל על ידי הוועד, למען תושבי השכונה. כחלק משיתוף הגולשים באתר, הם יכולים להעשיר את האתר ולתרום לתכניו, ובין היתר להעלות תמונות לאתר, במקומות המתאימים לכך.

11.2. ליד כל תמונה שתועלה לאתר אנו נעשה מאמץ לציין את שם הגולש שתרם את התמונה, ככל שהדבר יתאפשר מבחינה טכנית.

11.3. העלאת תמונה על ידי גולש – כמוה כהצהרת הגולש שהוא בעל זכויות יוצרים בתמונה או שהוא קיבל את הסכמת בעל זכויות יוצרים לעשות שימוש בתמונה, לרבות באתר זה.

11.4. לשם שמירת פרטיות, מוצע שכל גולש שבוחר להעלות תמונה, יסיר מקובץ התמונה את נתוני ה-EXIF GPS, שהם נתוני המיקום שבו צולמה התמונה. תמונה שתועלה לאתר ללא הסרת נתונים אלו, עשויה להיות מורדת על ידי צד שלישי כלשהו שיגלוש באתר, אשר יוכל לחלץ ממנה את פרטי המיקום הנ”ל. בכך – עלולה להיפגע פרטיות הגורם שהעלה את התמונה או הגורם שצילם את התמונה. מבלי לייתר מהצעה זו להסיר את נתוני ה-EXIF GPS, אנו מפעילים מנגנון לשם הסרה עתית של נתונים אלו מכל התמונות שבהן אנו עושים שימוש באתר, אולם איננו מתחייבים שמנגנון זה יפעל בצורה תקינה.

12. תקנון פעילות "תושב החודש"

12.1. הוועד מקיים באמצעות האתר את פעילות תושב החודש, שמטרתה העיקרית היא היכרות בין תושבי השכונה, בינם לבין עצמם; ומטרתה המשנית היא עידוד פעילות מסחרית פנים-שכונתית ועידוד בעלי מקצועות חופשיים או עצמאיים הגרים בשכונה או בכפר יונה.

12.2. במסגרת פעילות תושב החודש, מוזמנים תושבים בשכונה ובכפר יונה לקבל “דף” באתר הזה (להלן – דף התושב), שבו הם יוכלו לספר על עצמם, על תחביביהם, על משלח ידם ועל נושאים נוספים. כן יוכל תושב החודש להוסיף קישורים (“לינקים”) לשם יצירת קשר עמו באמצעות אחת מן הרשתות החברתיות שהוא חבר בהן ו/או באמצעות כתובת דוא”ל ו/או באמצעות מספר טלפון קווי ו/או נייד ו/או באמצעות פרסום כתובתו או הכתובת שבה הוא נותן שירותים ו/או בדרך אחרת.

12.3. דף התושב הוא מובנה בעיקרו, והעקרון המוביל הוא שמירה על אחידות בין דפי התושבים, ככל הניתן. ככלל, יתבקש כל תושב המעוניין לקחת חלק בפעילות, לפרט פרטים בסיסיים על עצמו, לציין כמה זמן הוא גר בשכונה ו/או בכפר יונה, לספר באיזה פרויקט / רחוב הוא מתגורר בשכונה ולהוסיף בדף התושב שלו תמונה אישית או משפחתית. בנוסף יינתן לתושב המקום להוסיף ולפרט פרטים נוספים, וכן רשאי התושב לבקש להכניס בדף התושב אלמנטים נוספים (למשל, מפת גוגל), והוועד ו/או מנהל האתר רשאי להיעתר לבקשה, אם יתאפשר לעשות כן באותה עת.

12.4. תוכן הפרסום בדף התושב הוא באחריות תושב החודש, והוועד ו/או מי מנציגיו ו/או מנהל האתר לא יהיו אחראים בכל אחריות מכל סוג שהוא לתוכן המפורסם. הוועד ו/או מנהל האתר שומרים לעצמם את הזכות לערוך תיקונים ו/או שינויים בתוכן שאותו מבקש תושב החודש לפרסם בדף התושב, ויחולו בעניין זה מלוא תנאי השימוש שבאתר.

12.5. אין בפרסום משלח ידו של תושב כלשהו באתר, כדי להצמיח את המסקנה שהוועד ממליץ או לא ממליץ על שכירת שירותיו של אותו תושב.

12.6. תושב החודש אשר מבקש לצרף תמונה לדף התושב, מוחזק כבעל זכויות היוצרים בתמונה. עם משלוח התמונה אל הוועד ו/או אל אחד מנציגי הוועד ו/או אל מנהל האתר לשם פרסומה באתר – נותן התושב לוועד ו/או למנהל האתר זכות בלתי-הדירה ובלתי-ניתנת לביטול לפרסם את התמונה באתר בדף התושב שלו.

12.7. לאחר פרסום המאמר בדף תושב החודש, רשאים (אך לא חייבים) הוועד ו/או מנהל האתר, להסיר את דף התושב, לבקשת התושב. כן רשאי הוועד ו/או מנהל האתר להסיר או לערוך את דף התושב, מכל סיבה שהיא.

12.8. בכל חודש קלנדארי יפורסם סיפור חדש של תושב אחד בלבד. אם בחודש מסוים יבקשו שני תושבים ומעלה לפרסם את סיפוריהם, רשאי הוועד להחליט את סיפורו של מי מהם לפרסם. ככלל, תינתן עדיפות לתושבי השכונה על פני תושבי כפר יונה שאינם תושבי השכונה, ותינתן עדיפות לתושב אשר יפרט בהרחבה את סיפורו על פני תושב שיפרט את סיפורו בצמצום. הוועד ו/או מנהל האתר רשאים לבחור לפי שיקול דעתם הבלעדי איזה סיפור לפרסם.

12.9. הוועד ו/או מנהל האתר שומרים לעצמם את הזכות, לפרסם בחודש כזה או אחר את סיפוריהם של יותר מתושב אחד ו/או לא לפרסם סיפורו של תושב כלל.

12.10. הוועד ו/או מנהל האתר אינם חייבים לפרסם כל פנייה ובקשה להשתתף בפעילות תושב החודש, ושמור להם שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט שלא לקבל ולא לאשר פרסום של תושב כלשהו, ללא כל צורך בהנמקה.

12.11. התושב המבקש להשתתף בפעילות אינו חייב למסור איזה מן הפרטים המצוינים לעיל, וככלל – הוא רשאי לבקש לעשות בדף התושב שימוש כפלטפורמה פרסומית גרידא, בהתאם לעקרונות שהותוו לעיל. ואולם, מאחר שהמטרה העיקרית של פעילות תושב החודש היא היכרות בין תושבי השכונה, ומאחר שייתכן שבכל חודש עשויה להתקבל יותר מבקשה אחת להשתתפות בפעילות, תינתן עדיפות לתושב שפרסומו יהיה הולם גם את מטרת ההיכרות ולא רק את מטרת הפרסום.

12.12. ועד שכונת שרונה רשאי להחליט על הפסקת פעילות זו בכל עת.

12.13. תקנון פעילות תושב החודש מהווה חלק בלתי-נפרד מתנאי השימוש באתר, וככלל חלים עליו תנאי השימוש.

13. תקנון פעילות "עסקים בשרונה"

13.1. הוועד הקים באתר את העמוד “עסקים בשרונה“. מטרת עמוד זה היא יצירת חשיפה לעסקים הפועלים בשכונה ושנותנים שירות בשכונה. מטרה נוספת היא חשיפה של עסקים ושל בעלי עסקים שאינם פועלים בשכונה, אך בעלי העסק מתגוררים בשכונה. הוועד סבור שיצירת אינטראקציות אלו עשויה לעודד קהילתיות בשכונה, ולכל הפחות – לחזק את העסקים שפועלים בשכונה ולחזק את בעלי העסקים שמתגוררים בשכונה.

13.2. בפעילות “עסקים בשרונה” רשאי להשתתף מי שעונה לאחד מהתנאים הבאים: (1) העסק שלו פועל בשכונת שרונה (בין אם מדובר במבנה פיזי שנמצא בשכונה, ובין אם מדובר בעסק שנותן שירותים לתושבי השכונה במתכונת של ביקורי בית); (2) בעל העסק גר בשכונה ומעוניין לפרסם את העסק במסגרת הפעילות.

13.3. בעל עסק שהוא או העסק שלו מקיימים את אחד מהתנאים הנ”ל רשאי לקבל דף עסק באתר. ועד שכונת שרונה או מנהל האתר רשאים להרחיב או לצמצם את התנאים לעיל, באופן שיאפשר לבעלי עסקים נוספים לקבל דף עסק באתר.

13.4. את דף העסק ניתן להקים בשתי דרכים: דרך אחת: רישום כמשתמש באתר, ולכן מכן רישום העסק באתר. רישום כמשתמש באתר יאפשר לבעל העסק בהמשך לערוך את פרטי העסק באופן חופשי. כדי להירשם באופן זה, ניתן לגלוש לקישור שכאן. הדרך השנייה: פנייה לוועד או למנהל האתר באמצעות מייל, עם הפרטים הדרושים, על מנת שמנהל האתר יקים את דף העסק עבור המשתמש. רישום העסק באמצעות הדרך השנייה אינו מצריך רישום לאתר, אולם לשם ביצוע עדכונים בדף העסק, יידרש בעל העסק לפנות למנהל האתר במייל, בכל פעם שבה הוא יבקש לבצע עדכון. למען הסר ספק יודגש, שרישום לאתר לצורך הקמת דף עסק הוא רישום לאתר לכל דבר ועניין. כלומר, הרישום לאתר יאפשר למשתמש להגיב – באופן מזוהה – על עדכונים שמפורסמים בעמוד הוועד מעדכן.

13.5. בכל מקרה, בין אם המשתמש יירשם באמצעות הדרך האחת או הדרך השנייה, מנהל האתר ונציגי הוועד רשאים לבצע בקרה לגבי התכנים המועלים בדף העסק. ביצוע בקרה זו אינו מייתר איזו מן ההוראות הכלולות בתנאי השימוש באתר או בתקנון הפעילות, ובכלל זאת – ביצוע הבקרה אינו מייתר את סעיף 8 שבתנאי השימוש לעיל, שעניינו בהיעדר אחריות.

13.6. ככלל, מנהל האתר ונציגי הוועד לא יערכו תיקוני הגהה בדף העסק, אולם הם רשאים לפנות לבעל העסק ולהציע (אך לא לחייב) ביצוע תיקונים כאמור. חריג לכך הוא במקרה שבו בעל העסק עשה שימוש בטקסט פוגעני, בוטה, לא הולם או לא מכבד או בתמונה בלתי-הולמת, ובמקרה כזה – רשאים ועד שכונת שרונה ומנהל האתר לתקן את הטקסט או להסיר את התמונה, לפי העניין ולפי שיקול דעתם הבלעדי. מבלי לייתר מכך, מנהל האתר ונציגי הוועד רשאים, אך לא חייבים, לערוך תיקוני עיצוב (אף ללא הסכמה), על מנת שהתוכן המועלה בכל דף עסק יוצג באופן עיצובי אחיד ככל הניתן, וכן במקרה שקיימת תקלה בשל פעולת עיצוב כזו או אחרת שבחר בה בעל העסק.

13.7. בדף העסק יוכל בעל העסק לציין באיזו קטגוריה פועל העסק שלו, לציין מילות מפתח שיסייעו בחיפוש העסק בעתיד, לתת פרטים כלליים על העסק, לציין את שעות פתיחת העסק ודרכי יצירת קשר עמו, להעלות תמונות, להוסיף קישור לאתר האינטרנט שלו או לעמוד הפייסבוק שלו וכן להעלות פרטים נוספים אשר עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעת ועד שכונת שרונה או מנהל האתר.

13.8. אם בחר בעל העסק להעלות תמונה אחת או יותר לדף העסק שלו, מוחזק בעל העסק כבעל זכויות היוצרים בתמונה או בתמונות. בעצם העלאת תמונה כלשהי מצהיר בעל העסק כלפי ועד שכונת שרונה וכלפי מנהל האתר, כי הוא בעל זכויות היוצרים בתמונה. עם משלוח התמונה אל הוועד ו/או אל אחד מנציגי הוועד ו/או אל מנהל האתר ו/או אל האתר לשם פרסומה באתר – נותן בעל העסק לוועד ו/או למנהל האתר זכות בלתי-הדירה ובלתי-ניתנת לביטול לפרסם את התמונה באתר בדף העסק. בעל העסק רשאי בכל עת להסיר את התמונה או לבקש להסירה.

13.9. אם יתברר שבעל עסק הפר איזה מתנאי שימוש אלו, לרבות במקרה שבו הוא העלה תמונה המפרה זכויות יוצרים של אחר, רשאים ועד שכונת שרונה ו/או מנהל האתר להסיר את דף העסק של בעל העסק המפר. בעל העסק מתחייב לשפות את ועד שכונת שרונה או את מי מחברי הוועד או את מנהל האתר, באופן מיידי, ולפי דרישה ראשונה, בכל מקרה שיחויבו חברי הוועד, מנהל האתר או ועד שכונת שרונה, בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפרת זכויות יוצרים כאמור או עקב ביצוע הפרה או עוולה או מעשה או מחדל בידי בעל העסק. התחייבות זו של בעל העסק אינה גורעת מכל זכות העומדת לוועד שכונת שרונה או לחברי הוועד או למנהל האתר, כלפי בעל העסק, בהתאם להוראות כל דין.

13.10. תוכן הפרסום בדף העסק הוא באחריות בעל העסק או מי מטעמו, והוועד ו/או מי מנציגיו ו/או מנהל האתר לא יהיו אחראים בכל אחריות מכל סוג שהוא לתוכן המפורסם – לא כלפי בעל העסק, לא כלפי הלקוח הפוטנציאלי ולא כלפי כל אדם אחר שמסתמך על המידע המפורסם.

13.11. אין בפרסום עסק כלשהו באתר, כדי להצמיח את המסקנה שהוועד ממליץ או לא ממליץ על קבלת שירותיו של אותו עסק או ביצוע רכישה מאותו עסק. הוראות סעיף 8 לתנאי השימוש לעיל חלות במלואן. אתר האינטרנט של ועד שכונת שרונה ועמוד “עסקים בשרונה” משמשים אך ורק כפלטפורמה שבה יכולים בעלי העסקים השונים להציע את שירותיהם או מוצרים שונים לתושבי השכונה. ועד שכונת שרונה אינו אחראי לטיב השירות או המוצר שמסופקים על ידי עסק כלשהו, וכל שאלה או תלונה או הערה בעניין איכות השירות או המוצר – יש להפנות ישירות אל בעל העסק.

13.12. הוועד ו/או מנהל האתר אינם חייבים לפרסם כל פנייה ובקשה לקבל דף עסק, ושמור להם שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט שלא לקבל ולא לאשר פרסום של עסק כלשהו, ללא כל צורך בהנמקה.

13.13. כל הוספת עסק חדש וכל עריכה של עסק קיים יוצגו באתר רק לאחר בדיקה של נציג הוועד או של מנהל האתר. הוועד ומנהל האתר יעשו כל מאמץ לבצע את העדכון ללא דיחוי, אולם אינם יכולים להתחייב שהעדכון ייעשה במועד ספציפי. בעל העסק פוטר בזאת את הוועד ו/או את נציגי הוועד ו/או את מנהל האתר מכל אחריות לנזקים שאירעו לו בשל עיכוב בהוספה של עסק חדש ו/או בשל עיכוב בתיקון של פרטי עסק קיים (לרבות תיקונים של פרטי מבצעים מיוחדים, ככל שהוספו על ידי בעל העסק) ו/או בשל בקשה להסרת פרטי עסק (באופן מוחלט, זמני או חלקי).

13.14. ועד שכונת שרונה רשאי להפסיק או לשנות את תנאי פעילות זו בכל עת.

13.15. ועד שכונת שרונה רשאי להפסיק את פעילות “עסקים בשרונה” בכל עת, מכל סיבה שהיא, ללא צורך בהסכמה של בעל העסק וללא חובת שיפוי או פיצוי כלפי בעל העסק.

13.16. ועד שכונת שרונה ו/או מנהל האתר אינו מתחייב שעמוד “עסקים בשרונה” או עמוד של עסק ספציפי יפעל ברציפות או ללא תקלות, הגם שנעשים מאמצים לשמור על זמינות גבוהה של האתר. בעניין זה חלים במלואם תנאי סעיף 8 לעיל. בכל מקרה, מוצע לכל בעל העסק לשמור על מחשבו האישי את הטקסט ואת התכנים שאותם הוא בוחר להעלות לאתר, למקרה שתיגרם תקלה שתגרום למחיקה מוחלטת של התכנים או במקרה של הפסקת פעילות האתר או הפסקת פעילות “עסקים בשרונה”.

13.17. תקנון פעילות עסקים בשרונה מהווה חלק בלתי-נפרד מתנאי השימוש באתר, וככלל חלים עליו תנאי השימוש.

ט.ל.ח

תנאי שימוש אלו עודכנו לאחרונה ביום: 5 בספטמבר 2020.