תנאי שימוש באתר ועד שכונת שרונה

1. מבוא

1.1. ברוכים הבאים לאתר ועד שכונת שרונה. האתר מופעל בכתובת האינטרנט www.sharona-ky.co.il. באתר תוכלו למצוא מידע רב אודות הנעשה בשכונת שרונה בכפר יונה (להלן – השכונה או שכונת שרונה) וכן מידע אודות פעילות ועד שכונת שרונה (להלן גם – הוועד או ועד השכונה).

1.2. האתר שייך לוועד שכונת שרונה ומופעל על ידי נציג הוועד (להלן – מנהל האתר). האתר אינו מהווה ערוץ פרסום או ערוץ תקשורת פורמלי של עיריית כפר יונה או של רשות אחרת כלשהי או של אחת מחברות הבנייה שהקימו פרויקטים בשכונת שרונה.

1.3. השימוש בלשון זכר במסמך זה נובע ממגבלות השפה העברית ונעשה לשם הנוחות בלבד. האתר מופנה כלפי כל המגדרים באופן שווה.

1.4. בכל שאלה בנוגע לפעילות הוועד, הנכם מתבקשים לפנות לוועד השכונה בכתובת הדוא”ל vaad@sharona-ky.co.il.

1.5. בכל שאלה בנוגע לתכני האתר, תקלות באתר, קישורים שבורים, תנאי השימוש וכיוצא באלה עניינים, הנכם מתבקשים לפנות למנהל האתר בכתובת הדוא”ל webmaster@sharona-ky.co.il.

2. מטרת השימוש באתר

2.1. מטרת הצגת התכנים באתר היא מתן אפשרות לתושבי שכונת שרונה , לבעלי הנכסים בשכונה או למתעניינים אחרים, להשכיל ולהרחיב דעת בדבר הנעשה בשכונת שרונה. אתר זה משמש כ”אמצעי תקשורת עם הציבור”, כמשמעות הדבר בתקנון ועד שכונת שרונה. כל עיון ושימוש בתכנים שבאתר כפוף לתנאי שימוש אלה.

3. הסכמה לתנאי השימוש

3.1.  גלישה ו/או כניסה לאתר ועד שכונת שרונה ו/או שימוש בשירותיו ובתכניו מבטאת ומהווה הסכמה מצדכם לתנאי השימוש כמפורט בעמוד זה, ללא הגבלה או הסתייגות. לכן, אם אינכם מסכימים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינכם רשאים לעשות שימוש באתר ועד שכונת שרונה ו/או בשירותיו ובתכניו לכל מטרה שהיא.

3.2. אנא קראו תנאים אלו בקפידה ובמלואם, שכן הם מחייבים אתכם. אם אינכם מסכימים להם במלואם ללא סייג, אנא עזבו את האתר כעת ואל תעשו בו או בתכניו כל שימוש.

3.3. האתר מיועד לתושבי ישראל בלבד, שהם בגירים וגילם מעל גיל 18.

3.4. תכני האתר אינם מהווים ייעוץ כלשהו. האתר נועד נועד לתת מידע כללי בנוגע לנעשה בשכונת שרונה בכפר יונה. אין בתכני האתר משום מתן תשובה ספציפית והוועד אינו מתחייב כי התכנים יהיו מלאים, כוללים, מעודכנים למועד הקריאה בהם או מתאימים לנסיבות מקרה ספציפי או שאלה ממוקדת.

3.5. בכל שאלה קונקרטית מוצע לפנות לרשויות הרלוונטיות (למשל – עיריית כפר יונה) או לאיש מקצוע מטעמכם, לשם מתן תשובות מוסמכות או מענה מסודר ומקצועי. אין באתר ובתכניו כדי להחליף ייעוץ שכזה.

3.6. הוועד אינו מתחייב כי תנאי האתר יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או נעדרים טעויות כלשהן, הגם שהוא ומנהל האתר עושים מאמץ להימנע מהבאת מידע שגוי.

3.7. תנאי שימוש אלו נועדו להסדיר יחסים מחייבים בין גולשי ומשתמשי האתר לבין ועד שכונת שרונה או כל אחד מיחידי ועד השכונה, ולרבות מנהל האתר (להלן במסמך זה, כולם יחד וכל אחד לחוד – האתר), הכל כמפורט בעמוד זה.

4. שינויים בתנאי השימוש

4.1. תנאי שימוש אלו עשויים להתעדכן מעת לעת, ללא כל הודעה מוקדמת או מאוחרת על כך, וזו אחריותכם המלאה לבדוק אם הם מתאימים לרצונותיכם ולהסכמותיכם טרם השימוש באתר, מעת לעת.

4.2. כל שינוי בתנאי השימוש יחייב החל ממועד כניסתו לתוקף.
 
4.3. בכל עת תוכלו לעיין בתנאים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר. המשך הגלישה והשימוש באתר לאחר עדכון תנאי השימוש – כמוהו כהסכמה לתנאי השימוש כפי ששונו.

5. תוכן האתר ושינויים באתר

5.1. האתר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו, עיצובו, השירותים המוצעים דרכו או כל שינוי אחר, לפי שיקול דעתו, ללא צורך בהודעה מראש או בהסכמה.

5.2. גם מידע ומאמרים המופיעים באתר יתכן שישתנו, ימחקו, יעודכנו, ייערכו או יעברו כל שינוי אחר ללא כל הודעה על כך.

5.3. לא תהיה לגולשי האתר ו/או למשתמשי האתר ו/או למי שמסתמך על מידע שהובא באתר ו/או לכל אדם אחר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר או מי מטעם הוועד בגין שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.

6. קישורים באתר

6.1. ייתכן שתמצאו באתר קישורים לאתרים אחרים ולמקורות שונים באינטרנט. מקורות אלו שאליהם מפנה האתר אינם מתפרסמים על ידי האתר או מי מטעמו והאתר איננו אחראי להם ולתכניהם. כמו כן, ייתכן שהגלישה למקורות אחרים אלו, תצריך מכם הסכמה שונה ונפרדת בנוגע לתנאי השימוש של אותם האתרים ו/או המקורות.

6.2. עצם הקישור למקורות שונים אינו מהווה המלצה או אישור לנכונות תוכנם, מהימנותם, עדכניותם ודיוקם, ומקורות אלו אינם נבדקים באופן שיטתי על ידי הוועד או מנהל האתר.

6.3. ייתכן שקישורים כאלה ואחרים באתר לא יהיו תקינים או לא יובילו למקור שאליו התכוון אתר זה להפנות. אנא עדכנו אותנו בכל מקרה כזה ואנו ננסה לתקן את התקלה, אך בכל מקרה אין בכך משום נטילת אחריות על כך.

6.4. האתר רשאי להוסיף או להוריד בכל עת קישור כלשהו, לפי שיקול דעתו הבלעדי של ועד שכונת שרונה או של מנהל האתר.

7. תוכן גולשים ותגובות באתר

7.1. האתר עשוי לכלול אפשרויות להעלות אליו תגובות משלכם או תוכן גולשים מסוג אחר. העלאת התכנים עשויה להיות חד-צדדית (למשל, תגובות באתר) או לאחר סיוע מאיתנו (למשל, במסגרת פעילות “תושב החודש” או מאמר אורח). בכל מקרה, הנכם נדרשים שלא להעלות לאתר דבר כלשהו שיהווה הפרת חוק ו/או הפרת זכויות יוצרים ו/או תוכן שעלול לגרום נזק לוועד שכונת שרונה ו/או לכל אחד מיחידי הוועד ו/או למנהל האתר ו/או לכל צד שלישי אחר.

7.2. למען הסר ספק, בעשותכם שימוש באתר ובתכניו, הנכם מתחייבים שלא להעלות תוכן פרסומי אלא באישור מראש ממנהל האתר, וכן הנכם מתחייבים שלא להעלות תוכן פוגעני או מסית או פוגע בפרטיותו של אדם אחר.

7.3. האתר שומר על זכותו למחוק ו/או לערוך, בכל רגע, הכל לפי שיקול דעתו וללא הודעה על כך, כל תוכן גולשים שמועלה לאתר. בנוסף, האתר שומר על זכותו לחסום כל משתמש ו/או לנקוט כל פעולת עריכה אחרת ולא תהיה לכם, הגולשים, כל טענה עקב פעולה שכזו. עם זאת, האתר איננו נוטל על עצמו חובה כלשהי לפעול כאמור.

7.4. האתר אינו נוטל אחריות על כל תגובה שתפורסם על ידי גולש או על תוכן גולשים שיפורסם באתר. אם אתם מוצאים שתגובה או תוכן כאמור הם פוגעניים, מפרים חוק, מפרים זכויות יוצרים או עלולים לגרום לנזק לכם או לאדם אחר – הנכם מתבקשים ליצור קשר עם הגולש שהעלה את התוכן במישרין, על מנת להביא את הדברים בפניו. ככל שהתוכן הועלה על ידי גולש שאינו מזוהה, הנכם רשאים לפנות אל האתר על מנת שנבחן את הנושא. אין באמור בסעיף זה או בתנאי השימוש כדי לחייב את האתר או את הוועד או את מנהל האתר כדי לבחון את הדברים או כדי לפעול בעניינם.

7.5. האתר אינו נוטל אחריות על כל דבר שנכתב במסגרת פעילות “תושב החודש”. פעילות זו כפופה לתקנון הפעילות המהווה חלק בלתי-נפרד מתנאי שימוש אלו כמפורט להלן, ותנאי השימוש חלים במלואם בשינויים המחויבים.

8. היעדר אחריות

8.1. המידע והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אחד ואחד מהמשתמשים הפוטנציאליים באתר.

8.2. אתם, הגולשים, תהיו האחראים הבלעדיים,  במפורש ומכללא, לכל נזק שייגרם לכם, לאתר, לוועד השכונה, למי מטעמו, למי מטעמכם ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים וכדומה, לרבות פגיעה במוניטין או בשם הטוב ובגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי לשימושכם או לשימוש אחרים באתר, והנכם נדרשים שלא לפעול באתר אלא לפי החוק.

8.3. בנוסף על כך, לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או ועד השכונה ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם הקשורות למאמרים, למידע ולשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, לדיוקם, איכותם, אמינותם, טבעם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם.

8.4. בכל מקרה לא יהיו האתר ו/או ועד השכונה ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם אחראים על טעויות, השמטות, אי-דיוקים, מידע מוטעה, אי עדכון התכנים, שעות פעילות ורצף פעילות האתר.

8.5. השימוש וההסתמכות על כל הנמצא באתר ייעשה על אחריותכם הבלעדית והמלאה. עליכם החובה לבדוק שהתכנים המופיעים באתר נכונים, מלאים, מעודכנים או מתאימים לצרכיכם, והאתר אינו לוקח על עצמו כל אחריות ביחס לתכנים שבו.

8.6. כאמור לעיל, אין להסתמך על כל מידע או מאמר באתר כאילו היו עצה משפטית או עצה מקצועית מסוג אחר. הנכם נדרשים להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל טיפול בבעיה או שאלה שהתעוררה אצלכם. האתר ו/או ועד השכונה ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות לכל תוצאה שתנבע, במישרין או בעקיפין, מהסתמכות על מידע שהתפרסם באתר.

8.7. האתר אינו מתחייב שפעולתו תהיה רציפה, לא תופרע או תתנהל בלא הפסקות. פעילות האתר (או כל חלק ממנו) עשויה להיות מופסקת, באופן זמני או קבוע, ללא הודעה כלשהי מראש או בדיעבד.

8.8. האתר ו/או ועד השכונה ו/או מנהל האתר לא ישאו בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר או של ועד השכונה.

8.9. האתר ו/או ועד השכונה ו/או מנהל האתר אינו אחראי ולא ישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש, וכיוצא באלה תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לכם, לרכושכם או לכל צד שלישי, בשל שימוש בתכנים שבאתר ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר או בשל הורדה של חומר מאתרים אחרים שקיימת אליהם הפניה באמצעות קישור מאתר זה.

9. פרטיות

9.1. ככלל, אתר ועד שכונת שרונה נועד לקיים תקשורת חד-כיוונית, בין ועד השכונה לבין תושבי השכונה ואנשים אחרים המתעניינים בנעשה בה. לפיכך, ככלל, אין לנו עניין בשמירת מידע אישי אודות הגולשים והמשתמשים באתר.

9.2. על אף האמור, בעת הגלישה באתר ו/או בעת כתיבת תגובה באתר, ייתכן שיירשם במכשירכם קובץ עוגייה (cookie), והדבר תלוי במידה רבה בהגדרות של מכשירכם.

9.3. כמו כן, אם תכתבו תגובה באתר, אנו עשויים לשמור את כתובת ה-IP שממנה נשלחה התגובה וכן את כתובת הדוא”ל שרשמתם (אם רשמתם). לא נעשה בפרטים אלו שימוש אלא אם נידרש לכך בהתאם להוראות כל דין או רשות מוסמכת, וכן לשם סינון תגובות ספאם. במקרים שבהם הועלו תגובות שמפרות את תנאי השימוש, ייתכן שנהיה מעוניינים ליצור עמכם קשר בנוגע לאמור בתגובה.

9.4. תגובות שתכתבו באתר ייבחנו על ידי צד שלישי, אשר ממיין ומסנן עבורנו תגובות ספאם.

9.5. אם בחרתם להשתתף בפעילות “תושב החודש”, הנכם מסכימים למסור מידע אישי אודותיכם, למטרת פרסומו באתר, ובעניין זה יחולו גם הסעיפים הרלוונטיים בנוגע לפעילות זו, הרשומים בתנאי שימוש אלו מטה.

9.6. אנו עשויים לעשות שימוש בשירותי צד שלישי, לשם ביצוע אנליטיקה בנוגע לפעילות הגולשים באתר, ולמטרת טיוב האתר. צד שלישי זה עשוי לאסוף מידע לא-מזוהה אודות הגולשים, אשר יפולח לפי פרמטרים וקריטריונים שאותו צד שלישי קובע.

10. זכויות יוצרים

10.1. כל תכני האתר ועיצובו הם בבעלות הוועד או מנהל האתר, אלא אם נאמר אחרת. חלק גדול מן התמונות שמצויות באתר (אך לא כולן) – הועלו בהתאם לרישיון שימוש שניתן כדין או מכח הסכמת הצלם או בעל זכויות היוצרים בתמונה.
 
10.2. אנו מכבדים זכויות יוצרים ואנו עושים מאמץ לשמור על זכויות יוצרים, הן בכל הנוגע לתכנים המתפרסמים באתר והן בנוגע לתמונות שמועלות לאתר. בכלל זאת, ובמסגרת מאמצינו, איננו מפרסמים תמונה באתר, אלא אם שוכנענו באופן סביר שהתקבלה הסכמת הצלם או בעל זכויות היוצרים בה לפרסומה, או בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים, התשס”ח-2007. באותם מקרים שבהם נעשה שימוש בתמונה על פי סעיף 27א הנ”ל, תופיע הודעה מפורשת בעניין, ויחולו הוראות הדין. בכלל זאת, וכחלק מהוראות הדין, בעל זכות יוצרים זכאי לבקש מאיתנו לחדול מן השימוש שעל פי סעיף 27א, וליצור עמנו קשר באמצעות כתובת הדוא”ל המפורסמת באתר או לפנות במישרין אל מנהל האתר.
 
10.3. אם מצאתם באתר תמונה שיש לכם זכויות יוצרים בה, הנכם רשאים לפנות אלינו ולבקש את הסרתה וחדילה מן השימוש בה. אם יש לנו תיעוד ואסמכתא לכאורה למקור התמונה, ואם אנו יודעים על אדם אחר אשר טוען לזכויות יוצרים בתמונה, ייתכן שנבקש לפנות אליכם בנוגע לכך.
 
10.4. חלק מן המסמכים המצויים באתר נערכו ופורסמו על ידי גורמים אחרים, ואנו רק מנגישים מסמכים אלו אליכם, הגולשים. מובן כי במסמכים כאלה, איננו טוענים כי אנו בעלי זכויות היוצרים.
 

11. תקנון העלאת תמונות לאתר

11.1. אתר ועד שכונת שרונה מופעל על ידי הוועד, למען תושבי השכונה. כחלק משיתוף הגולשים באתר, הם יכולים להעשיר אתר האתר ולתרום לתכניו, ובין היתר להעלות תמונות לאתר.

11.2. ליד כל תמונה שתועלה לאתר אנו נעשה מאמץ לציין את שם הגולש שתרם את התמונה, ככל שהדבר יתאפשר מבחינה טכנית.

11.3. כל גולש שיבקש להעלות תמונה לאתר, יתבקש להוריד את הקובץ “אישור העלאת תמונה לאתר”, למלא את הפרטים הדרושים בו, ולשלוח אל מנהל האתר כקובץ PDF. אם יישלח קובץ בתצורת WORD, מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות להמיר את הקובץ ל-PDF. האישור יישמר בידי הוועד או מנהל האתר.

11.4. לשם שמירת פרטיות, מוצע שכל גולש שבוחר להעלות תמונה, יסיר מקובץ התמונה את נתוני ה-EXIF GPS, שהם נתוני המיקום שבו צולמה התמונה. תמונה שתועלה לאתר ללא הסרת נתונים אלו, עשויה להיות מורדת על ידי צד שלישי כלשהו שיגלוש באתר, ובכך – עלולה להיפגע פרטיות הגורם שהעלה את התמונה או הגורם שצילם את התמונה. מבלי לייתר מהצעה זו, אנו מפעילים מנגנון לשם הסרה עתית של נתונים אלו מכל התמונות שבהן אנו עושים שימוש באתר, אולם איננו מתחייבים שמנגנון זה יפעל בצורה תקינה.

12. תקנון פעילות "תושב החודש"

12.1. הוועד מקיים באמצעות האתר את פעילות תושב החודש, שמטרתה העיקרית היא היכרות בין תושבי השכונה, בינם לבין עצמם; ומטרתה המשנית היא עידוד פעילות מסחרית פנים-שכונתית ועידוד בעלי מקצועות חופשיים או עצמאיים הגרים בשכונה או בכפר יונה.

12.2. במסגרת פעילות תושב החודש, מוזמנים תושבים בשכונה ובכפר יונה לקבל “דף” באתר הזה (להלן – דף התושב), שבו הם יוכלו לספר על עצמם, על תחביביהם, על משלח ידם ועל נושאים נוספים. כן יוכל תושב החודש להוסיף קישורים (“לינקים”) לשם יצירת קשר עמו באמצעות אחת מן הרשתות החברתיות שהוא חבר בהן ו/או באמצעות כתובת דוא”ל ו/או באמצעות מספר טלפון קווי ו/או נייד ו/או באמצעות פרסום כתובתו או הכתובת שבה הוא נותן שירותים ו/או בדרך אחרת.

12.3. דף התושב הוא מובנה בעיקרו, והעקרון המוביל הוא שמירה על אחידות בין דפי התושבים, ככל הניתן. ככלל, יתבקש כל תושב המעוניין לקחת חלק בפעילות, לפרט פרטים בסיסיים על עצמו, לציין כמה זמן הוא גר בשכונה ו/או בכפר יונה, לספר באיזה פרויקט / רחוב הוא מתגורר בשכונה ולהוסיף בדף התושב שלו תמונה אישית או משפחתית. בנוסף יינתן לתושב המקום להוסיף ולפרט פרטים נוספים, וכן רשאי התושב לבקש להכניס בדף התושב אלמנטים נוספים (למשל, מפת גוגל), והוועד ו/או מנהל האתר רשאי להיעתר לבקשה, אם יתאפשר לעשות כן באותה עת.

12.4. תוכן הפרסום בדף התושב הוא באחריות תושב החודש, והוועד ו/או מי מנציגיו ו/או מנהל האתר לא יהיו אחראים בכל אחריות מכל סוג שהוא לתוכן המפורסם. הוועד ו/או מנהל האתר שומרים לעצמם את הזכות לערוך תיקונים ו/או שינויים בתוכן שאותו מבקש תושב החודש לפרסם בדף התושב, ויחולו בעניין זה מלוא תנאי השימוש שבאתר.

12.5. אין בפרסום משלח ידו של תושב כלשהו באתר, כדי להצמיח את המסקנה שהוועד ממליץ או לא ממליץ על שכירת שירותיו של אותו תושב.

12.6. תושב החודש אשר מבקש לצרף תמונה לדף התושב, מוחזק כבעל זכויות היוצרים בתמונה. עם משלוח התמונה אל הוועד ו/או אל אחד מנציגי הוועד ו/או אל עורך האתר לשם פרסומה באתר – נותן התושב לוועד ו/או לעורך האתר זכות בלתי-הדירה ובלתי-ניתנת לביטול לפרסם את התמונה באתר בדף התושב שלו.

12.7. לאחר פרסום המאמר בדף תושב החודש, רשאים (אך לא חייבים) הוועד ו/או מנהל האתר, להסיר את דף התושב, לבקשת התושב. כן רשאי הוועד ו/או מנהל האתר להסיר או לערוך את דף התושב, מכל סיבה שהיא.

12.8. בכל חודש קלנדארי יפורסם סיפור חדש של תושב אחד בלבד. אם בחודש מסוים יבקשו שני תושבים ומעלה לפרסם את סיפוריהם, רשאי הוועד להחליט את סיפורו של מי מהם לפרסם. ככלל, תינתן עדיפות לתושבי השכונה על פני תושבי כפר יונה שאינם תושבי השכונה, ותינתן עדיפות לתושב אשר יפרט בהרחבה את סיפורו על פני תושב שיפרט את סיפורו בצמצום. הוועד ו/או מנהל האתר רשאים לבחור לפי שיקול דעתם הבלעדי איזה סיפור לפרסם.

12.9. הוועד ו/או מנהל האתר שומרים לעצמם את הזכות, לפרסם בחודש כזה או אחר את סיפוריהם של יותר מתושב אחד ו/או לא לפרסם סיפורו של תושב כלל.

12.10. הוועד ו/או מנהל האתר אינם חייבים לפרסם כל פנייה ובקשה להשתתף בפעילות תושב החודש, ושמור להם שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט שלא לקבל ולא לאשר פרסום של תושב כלשהו, ללא כל צורך בהנמקה.

12.11. התושב המבקש להשתתף בפעילות אינו חייב למסור איזה מן הפרטים המצוינים לעיל, וככלל – הוא רשאי לבקש לעשות בדף התושב שימוש כפלטפורמה פרסומית גרידא, בהתאם לעקרונות שהותוו לעיל. ואולם, מאחר שהמטרה העיקרית של פעילות תושב החודש היא היכרות בין תושבי השכונה, ומאחר שייתכן שבכל חודש עשויה להתקבל יותר מבקשה אחת להשתתפות בפעילות, תינתן עדיפות לתושב שפרסומו יהיה הולם גם את מטרת ההיכרות ולא רק את מטרת הפרסום.

ט.ל.ח

תנאי שימוש אלו עודכנו לאחרונה ביום: 16 בנובמבר 2019

סגירת תפריט
דילוג לתוכן