User banner image
User avatar
  • מיכל הירש

  • פוסטים2

Posts

בגן ההתחדשות התקיים יריד “ילדים למען ילדים”

כפי שפורסם בתחילת השבוע, צוות גן ההתחדשות יזם וקיים את יריד “ילדים למען ילדים”, במבנה הגן.  ביריד היה מבחר מגוון של דוכנים, ובהם: מכירת דברי...

יריד “ילדים למען ילדים”

גן ההתחדשות, ביזמתו של צוות הגן, מקיים השנה יריד התנדבותי למען הקהילה. היריד יתקיים ביום שלישי, 29 באוקטובר 2019, בשעה 17:30 בגן ההתחדשות. הגן נמצא...