User banner image
User avatar
  • חני בלייכר

  • פוסטים3

Posts

מעלית המימונה

פסח 2020. קורונה. כולם בבתים ולא יוצאים בגלל הסגר. השכנים באהבת אדם 32 בכפר יונה חוגגים את ‘מעלית המימונה’. לא עוצרים את השמחה ושומרים על...

קהילת שרונה: משפחת נעים

בשיתוף אתר Neighbors. תושבי שרונה מספרים על חיי הקהילה בשכונה, והפעם – משפחת נעים.

קהילת שרונה: משפחת רויזיס

בשיתוף אתר Neighbors. תושבי שרונה מספרים על חיי הקהילה בשכונה, והפעם – משפחת רויזיס.