ידיעות נתניה, חדרה (12 בפברואר 2021)

כתבה על הפגנה בעניין גובה הארנונה ידיעות נתניה חדרה

ידיעות נתניה, חדרה (11 בדצמבר 2020)

כתבה על העתירה שהוגשה בעניין המיגון האקוסטי ידיעות נתניה, חדרה