שקיפות והנגשת מידע

ועד שכונת שרונה שואף לקדם את ערך השקיפות ואת הצורך בהנגשת מידע לתושבי השכונה. לכן, מוגשים לכם כלל הפרוטוקולים וכלל סיכומי הישיבות של הוועד ושל ועדות המשנה של הוועד. כן מוגשים לעיונכם מסמכים נוספים שהגיעו לידי הוועד, ושיש בהם מידע אשר עשוי להיות רלוונטי למי מתושבי השכונה.

המידע מוצג בחלוקה לפי נושאים, ובכל נושא הוא מוצג בסדר כרונולוגי, מהחדש לישן (החדש מופיע למעלה, והישן יותר מופיע למטה)

מצאתם קישור שבור או מסמך שאינו נצפה בצורה טובה? אנא הודיעו לנו, ונתקן.

סיכומי פגישות עם גורמי חוץ

פיתוח השכונה

פרסום מסמכים נוספים

האם יש ברשותכם מסמכים נוספים אשר ראויים לפרסום באתר? האם אתם מעוניינים שננסה לפעול להשגת מסמכים אחרים שאינם מופיעים כאן? האם אתם מתקשים בקבלת מידע מהרשויות ומבקשים שנכווין אתכם בהגשת בקשה לפי חוק חופש המידע?

צרו עמנו קשר