שקיפות והנגשת מידע

ועד שכונת שרונה שואף לקדם את ערך השקיפות ואת הצורך בהנגשת מידע לתושבי השכונה. לכן, מוגשים לכם כלל הפרוטוקולים וכלל סיכומי הישיבות של הוועד ושל ועדות המשנה של הוועד. כן מוגשים לעיונכם מסמכים נוספים שהגיעו לידי הוועד, ושיש בהם מידע אשר עשוי להיות רלוונטי למי מתושבי השכונה.

המידע מוצג בחלוקה לפי נושאים, ובכל נושא הוא מוצג בסדר כרונולוגי, מהחדש לישן (החדש מופיע למעלה, והישן יותר מופיע למטה)

מצאתם קישור שבור או מסמך שאינו נצפה בצורה טובה? אנא הודיעו לנו, ונתקן.

סיכומי פגישות עם גורמי חוץ

פיתוח השכונה

מסמכים שהוגשו בהליך המשפטי

פסק דין

בקשת העותרים למחיקת ההליך והחלטת בית המשפט מיום 11 ביולי 2021 >> תגובת נת”י מיום 12 ביולי 2021 >> תגובת הפרקליטות מיום 13 ביולי 2021 >> תגובת העירייה מיום 14 ביולי 2021

החלטה מיום 21 ביוני 2021.

בקשה להארכת מועד שהוגשה על ידי העותרים ביום 20 ביוני 2021.

החלטה מיום 9 ביוני 2021.

תגובות ביחס להחלטת בית המשפט מתאריך 31 במאי 2021: (1) תגובת חברת נתיבי ישראל (מיום 3 ביוני 2021); (2) תגובת עיריית כפר יונה והוועדה המקומית כפר יונה (מיום 6 ביוני 2021); (3) תגובת הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה (מיום 6 ביוני 2021).

הודעת עדכון מטעם העותרים והחלטת בית המשפט מתאריך 31 במאי 2021.

הודעת עדכון מטעם העירייה והחלטת בית המשפט מתאריך 24 במאי 2021.

פרוטוקול הדיון המוקדם מתאריך 9 במאי 2021.

תגובות מקדמיות לעתירה (25 באפריל 2021): (1) הוועדה המחוזית; (2) עיריית כפר יונה והוועדה המקומית; (3) חברת נתיבי ישראל.

עתירה מנהלית (עת”מ 69520-11-20 ועד שכונת שרונה כפר יונה ואח’ נ’ הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ואח’)

מכתבים

תזכורת אל הוועדה המחוזית, בעניין הבקשה להפעלת סעיף 28 לחוק התכנון והבנייה, מיום 13 באוקטובר 2020.

פניית ועד שכונת שרונה אל הוועדה המחוזית בבקשה להפעלת סעיף 28 לחוק התכנון והבנייה, מיום 7 ביוני 2020.

מכתב היועמ”ש לוועדה המקומית ולעיריית כפר יונה אל ועד השכונה בעניין מיגון אקוסטי, מיום 2 בדצמבר 2019.

מכתב ועד השכונה אל הוועדה המקומית כפר יונה בעניין מיגון אקוסטי, מיום 11 בנובמבר 2019.

מידע שהתקבל בעקבות בקשה נוספת לפי חוק חופש המידע: הנחיות המשרד להגנת הסביבה בעקבות חוות הדעת האקוסטית מאפריל 2018.

מידע שהתקבל בעקבות בקשה לפי חוק חופש המידע: (1) מכתב מלווה; (2) חוות דעת אקוסטית מחודש אפריל 2018; (3) נספחים לחוות הדעת: תרשים 1; תרשים 2; תרשים 3א; תרשים 3ב; תרשים 4.

החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה בהתנגדות ועד השכונה מיום 14 באפריל 2019 >>> תמליל הדיון

התנגדות ועד שכונת שרונה לתכנית מחלף ינוב.

פרסום מסמכים נוספים

האם יש ברשותכם מסמכים נוספים אשר ראויים לפרסום באתר? האם אתם מעוניינים שננסה לפעול להשגת מסמכים אחרים שאינם מופיעים כאן? האם אתם מתקשים בקבלת מידע מהרשויות ומבקשים שנכווין אתכם בהגשת בקשה לפי חוק חופש המידע?

צרו עמנו קשר