שקיפות והנגשת מידע

ועד שכונת שרונה שואף לקדם את ערך השקיפות ואת הצורך בהנגשת מידע לתושבי השכונה. לכן, מוגשים לכם כלל הפרוטוקולים וכלל סיכומי הישיבות של הוועד ושל ועדות המשנה של הוועד. כן מוגשים לעיונכם מסמכים נוספים שהגיעו לידי הוועד, ושיש בהם מידע אשר עשוי להיות רלוונטי למי מתושבי השכונה.

המידע מוצג בחלוקה לפי נושאים, ובכל נושא הוא מוצג בסדר כרונולוגי, מהחדש לישן (החדש מופיע למעלה, והישן יותר מופיע למטה)

מצאתם קישור שבור או מסמך שאינו נצפה בצורה טובה? אנא הודיעו לנו, ונתקן.

סיכומי פגישות עם גורמי חוץ

פיתוח השכונה

עתירה מנהלית (עת”מ 69520-11-20 ועד שכונת שרונה כפר יונה ואח’ נ’ הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ואח’)

תזכורת אל הוועדה המחוזית, בעניין הבקשה להפעלת סעיף 28 לחוק התכנון והבנייה, מיום 13 באוקטובר 2020.

פניית ועד שכונת שרונה אל הוועדה המחוזית בבקשה להפעלת סעיף 28 לחוק התכנון והבנייה, מיום 7 ביוני 2020.

מכתב היועמ”ש לוועדה המקומית ולעיריית כפר יונה אל ועד השכונה בעניין מיגון אקוסטי, מיום 2 בדצמבר 2019.

מכתב ועד השכונה אל הוועדה המקומית כפר יונה בעניין מיגון אקוסטי, מיום 11 בנובמבר 2019.

מידע שהתקבל בעקבות בקשה נוספת לפי חוק חופש המידע: הנחיות המשרד להגנת הסביבה בעקבות חוות הדעת האקוסטית מאפריל 2018.

מידע שהתקבל בעקבות בקשה לפי חוק חופש המידע: (1) מכתב מלווה; (2) חוות דעת אקוסטית מחודש אפריל 2018; (3) נספחים לחוות הדעת: תרשים 1; תרשים 2; תרשים 3א; תרשים 3ב; תרשים 4.

החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה בהתנגדות ועד השכונה מיום 14 באפריל 2019 >>> תמליל הדיון

התנגדות ועד שכונת שרונה לתכנית מחלף ינוב.

פרסום מסמכים נוספים

האם יש ברשותכם מסמכים נוספים אשר ראויים לפרסום באתר? האם אתם מעוניינים שננסה לפעול להשגת מסמכים אחרים שאינם מופיעים כאן? האם אתם מתקשים בקבלת מידע מהרשויות ומבקשים שנכווין אתכם בהגשת בקשה לפי חוק חופש המידע?

צרו עמנו קשר