קרדיטים ותודות

מנהלי עמוד פייסבוק ועד שכונת שרונה: רפאל קיפרמן, עופר ישראל, יניב מנצור.

מנהל אתר זה: ירום שגן.

הקמת אתר זה: ירום שגן.

יושבי ראש ועד השכונה בעבר: רפאל קיפרמן (2018 – 2019).

תמונות באתר: חלק מהתמונות באתר נאספו ממאגר התמונות החופשי Pixabay או ממאגר התמונות FreePik.

אייקונים באתר: חלק מהאייקונים שבאתר נאספו מהמאגר החופשי IconMonstr.

אילוסטרציות באתר: חלק מהאילוסטרציות שבאתר נאספו מהמאגר החופשי הנהדר UnDraw.