Varsano

ורד סנה שיוביץ – עורכת דין ונוטריון

ירדנה סעדה – מאמנת בפסיכודרמהפעילות "עסקים בשרונה" כפופה לתקנון הפעילות, כפי שמפורט בתנאי השימוש שבאתר.

עסקים שמתאימים לפעילות זו (ובהקשר לכך אנו ממליצים לעיין בתנאי השימוש), יכולים להירשם גם באמצעות הקישור הבא.