מוסדות חינוך עירוניים

עיריית כפר יונה מפעילה בשכונת שרונה מוסדות חינוך. לנוחות התושבים, נביא כאן את פירוט מוסדות חינוך אלו.

בית ספר שרונה

בית ספר יסודי שרונה

בית הספר היסודי שנמצא ברחוב המשאלות, הוא בית ספר צומח. נכון לשנת הלימודים תש"ף (2019 - 2020) לומדים בו תלמידים בשכבות א', ב' ו-ג'.

תמונה של אשכול הגנים מכיוון החניה

אשכול הגנים ברחוב המשאלות

אשכול הגנים מונה 6 גני ילדים: גן האחדות - טרום טרום חובה; גן המשאלות - טרום טרום חובה + טרום חובה; גן האחווה - טרום טרום חובה + טרום חובה בשיטה המונטסורית; גן החוסן - טרום חובה + חובה; גן ההתחדשות - טרום חובה + חובה; גן הידידות - טרום חובה + חובה.

חטיבת ביניים

בשכונה לא קיימת כיום חטיבת ביניים, אולם על פי תכנית המתאר המפורטת של השכונה, קיימת קרקע המיועדת להקמתה.

מוסדות חינוך פרטיים

בשכונת שרונה קיימים גם מוסדות חינוך פרטיים, בעיקרם גני ילדים. למען נוחות התושבים, נביא כאן פירוט של מוסדות החינוך הפרטיים הפועלים בשכונה, על פי הפרטים הידועים לנו. אם ברשותכם מידע על מוסדות חינוך נוספים או אם ברשותכם מידע על כך שאחד ממוסדות החינוך המפורטים כאן להלן חדלו מלפעול, אנא עדכנו אותנו, ונתקן.

המידע מוגש כאן לצרכי נוחות בלבד, ואין בו משום המלצה או אי-המלצה להשתמש בשירותיו של מוסד חינוך זה או אחר.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן