עיריית כפר יונה מפעילה בשכונת שרונה מוסדות חינוך. לנוחיות התושבים, נביא כאן את פירוט מוסדות חינוך אלו.

בית ספר שרונה

בית ספר יסודי שרונה

בית הספר היסודי הממלכתי “שרונה” שנמצא ברחוב המשאלות, הוא בית ספר צומח, והוא מנוהל על ידי גב’ עירית קציר. נכון לשנת הלימודים תשפ”א (2020 – 2021) לומדים בו תלמידים בשכבות א’ עד ד’. ילדים שמשתייכים לשכבות ה’ – ו’ בשנת הלימודים תשפ”א יכולים להירשם לבתי הספר הנוספים הפעילים בכפר יונה, ובהקשר לכך יש לפנות לאגף החינוך בעירייה.

מספר הטלפון של בית הספר: 09-789-3796

כתובת הדוא”ל של בית הספר: iritsharona@gmail.com

אתר האינטרנט של בית הספר: https://sites.google.com/educ.org.il/sharona

תמונה של אשכול הגנים מכיוון החניה

אשכול הגנים ברחוב המשאלות

אשכול הגנים המצוי בצומת רחובות המשאלות / אריאל שרון, מונה 6 גני ילדים: גן האחדות, גן המשאלות וגן האחווהטרום-טרום חובה + טרום חובה; גן הידידות, גן ההתחדשות וגן החוסןטרום חובה + חובה (הפרטים מעודכנים לשנת הלימודים תשפ”א 2020/2021).

אשכול הגנים ברחוב האושר / האהבה

אשכול הגנים המצוי ברחוב האושר / האהבה, מונה 3 גני ילדים (בעתיד צפוי להתרחב ל-6 גני ילדים): גן האושרטרום-טרום חובה + טרום חובה; גן העוצמהטרום חובה + חובה; גן חינניתטרום חובה + חובה (גן חמ”ד) (הפרטים מעודכנים לשנת הלימודים תשפ”א 2020/2021).

גנים נוספים

בשנת הלימודים תשפ”א (2020/2021) ילדי השכונה משובצים גם בגנים בשכונה הסמוכה, השכונה הצבאית.

בית ספר בחינוך דתי

המעוניינים בהענקת חינוך דתי לילדיהם יוכלו לקבל מענה בבית הספר הממלכתי דתי בר אילן שנמצא בעיר אך מחוץ לשכונה.

חטיבת ביניים וחטיבה עליונה

בשכונה לא קיים כיום פתרון עבור ילדים בשכבות גיל בחטיבת ביניים ובחטיבה עליונה, אולם על פי תכנית המתאר המפורטת של השכונה, קיימת קרקע המיועדת להקמת בית ספר כזה. תלמידים אשר נמצאים בשכבות גיל אלו, יוכלו לקבל מענה במוסדות החינוך האחרים בעיר.

הפרטים בעמוד זה עודכנו לאחרונה בתאריך 31 באוקטובר 2020.