מוסדות חינוך עירוניים

עיריית כפר יונה מפעילה בשכונת שרונה מוסדות חינוך. לנוחות התושבים, נביא כאן את פירוט מוסדות חינוך אלו.

בית ספר שרונה

בית ספר יסודי שרונה

בית הספר היסודי שנמצא ברחוב המשאלות, הוא בית ספר צומח, שמנוהל על ידי גב’ עירית קציר. נכון לשנת הלימודים תש”ף (2019 – 2020) לומדים בו תלמידים בשכבות א’, ב’ ו-ג’. בשנת הלימודים הבאה (תשפ”א – 2020 – 2021) צפויות ללמוד בו שכבות א’ עד ד’. ילדים שצפויים להשתייך לשכבות ה’ – ו’ בשנת הלימודים תשפ”א יכולים להירשם לבתי הספר הנוספים הפעילים בכפר יונה, ובהקשר לכך יש לפנות לאגף החינוך בעירייה.

תמונה של אשכול הגנים מכיוון החניה

אשכול הגנים ברחוב המשאלות

אשכול הגנים המצוי בצומת רחובות המשאלות / אריאל שרון, מונה 6 גני ילדים: גן האחדות – טרום טרום חובה; גן המשאלות – טרום טרום חובה + טרום חובה; גן האחווה – טרום טרום חובה + טרום חובה בשיטה המונטסורית; גן החוסן – טרום חובה + חובה; גן ההתחדשות – טרום חובה + חובה; גן הידידות – טרום חובה + חובה (הפרטים מעודכנים לשנת הלימודים תש”ף – 2019/2020).

אשכול הגנים ברחוב האושר

בשנת הלימודים הבאה 2020/2021 (תשפ”א) ייפתחו 3 גני ילדים נוספים בצומת הרחובות האושר/האהבה.

גן ילדים בחינוך דתי

לפי מידע שהתקבל מעיריית כפר יונה בחודש יוני 2020, בשנת הלימודים הבאה 2020/2021 (תשפ”א), ייפתח גן ילדים בחינוך ממלכתי דתי בשכונת שרונה. הגן ייועד לילדים בגילאי 4 – 5 (טרום חובה), והמעוניינים להירשם אליו יכולים לפנות לאגף החינוך במייל או בהגשה ידנית לאחר הגעה פיזית לעירייה.

מידע נוסף ביחס לחינות דתי בשכונת שרונה ניתן לקבל בקבוצת הוואטסאפ שנפתחה לצורך זה. קבוצת הוואסטאפ אינה מנוהלת על ידי ועד שכונת שרונה.

בית ספר בחינוך דתי

המעוניינים בהענקת חינוך דתי לילדיהם יוכלו לקבל מענה בבית הספר הממלכתי דתי בר אילן שנמצא בעיר אך מחוץ לשכונה.

חטיבת ביניים וחטיבה עליונה

בשכונה לא קיים כיום פתרון עבור ילדים בשכבות גיל בחטיבת ביניים ובחטיבה עליונה, אולם על פי תכנית המתאר המפורטת של השכונה, קיימת קרקע המיועדת להקמת בית ספר כזה. תלמידים אשר נמצאים בשכבות גיל אלו, יוכלו לקבל מענה במוסדות החינוך האחרים בעיר.

מוסדות חינוך פרטיים

בשכונת שרונה קיימים גם מוסדות חינוך פרטיים, בעיקרם גני ילדים. למען נוחות התושבים, נביא כאן פירוט של מוסדות החינוך הפרטיים הפועלים בשכונה, על פי הפרטים הידועים לנו. אם ברשותכם מידע על מוסדות חינוך נוספים או אם ברשותכם מידע על כך שאחד ממוסדות החינוך המפורטים כאן להלן חדלו מלפעול, אנא עדכנו אותנו, ונתקן.

המידע מוגש כאן לצרכי נוחות בלבד, ואין בו משום המלצה או אי-המלצה להשתמש בשירותיו של מוסד חינוך זה או אחר.