שכונת שרונה - כפר יונה

ועד שכונת שרונה

מה תוכלו למצוא באתר

עדכונים מטעם ועד השכונה

עדכונים שוטפים בנוגע לפעילות ועד השכונה ובנוגע לנעשה בשכונה

מידע על השכונה

פעילויות, שירותים, מבני חינוך ומבנה דת שקיימים בשכונה, מפת רחובות השכונה

פעילות תושב החודש

מקום שבו ניתן להכיר את תושבי השכונה

מסמכים

ועד השכונה מקדם שקיפות ומגיש לעיון התושבים מסמכים הנוגעים לפעילות הוועד ומסמכים המכילים מידע על השכונה